Kanuni za Jumla za Kubashiri
Kanuni hizi za Kubashiri zinatumika kwenye bashiri zote zilizowekwa kwenye www.betway.co.tz. Iwapo hukubaliani na kanuni hizi, hustahiki kubashiri kwenye www.betway.co.tz.


Ubashiri unaweza kugawanywa katika vipengele viwili, "Kiasi cha Ubashiri" - kiasi gani umeweka, na "Kiasi Kinachotarajiwa Kurudi" - kiasi unachotarajia kushinda  pamoja na Kiasi Ulichobashiri.

Minimum and Maximum Limits:

Minimum Wager : 200 TZA

Minimum Deposit : 1 TZA

Maximum winnings limit (per betslip):

Single Bet: 50,000,000.00 TZA

Multi Bet: 85,000,000.00 TZA

 1. Overview

  1. Muhtasari
    
   Vigezo na masharti haya vinaunda mkataba wenye masharti kati yako na Media Bay Limited  - kampuni iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania kwa namba ya usajili 136092 ambapo ofisi iliyosajiliwa ipo Dar es Salaam, Wilaya ya Kinondoni, Rasi ya Msasani, Mahando, 429 Tanzania ("Media Bay Limited" au "sisi/Kampuni yetu") na ambao unasimamia matumizi yako ya huduma za michezo ya kubashiri zinazotolewa na Kampuni ("Huduma"). Kwa kutumia Huduma hii, unakubali kutii vigezo na masharti haya, ambavyo vinajumuisha masharti ya fuatayo ya ziada (kwa pamoja, "Masharti"):
  2. Sera ya Faragha
  3. Sera ya Kucheza Kamali kwa Wajibu
  4. Kanuni za Kubashiri
  5. Masharti ya Promosheni
  6. Ubashiri wa Bure
  7. Tuna haki ya kuboresha Masharti mara kwa mara ili ili kushughulikia mabadiliko ya kisheria na kikanuni, ili kuingiza mabadiliko hayo kwenye biashara ywtu au Huduma tunayotoa, au kuboresha ufasaha na faida za Masharti haya. Pale Masharti yanapoboreshwa, tutayachapisha kwenye tovuti yetu na ni wajibu wako kuangalia tovuti yetu mara kwa mara ili kupitia Masharti yoyote yaliyoboreshwa yanapokuwa yamechapishwa. Masharti yaliyoboreshwa yataanza kufanya kazi mara baada ya kuchapishwa kwenye tovuti yetu. Ni wajibu wako kubakiza nakala za kumbukumbu za miamala vilevile sera na kanuni za Huduma.
   Media Bay Limited imepewa leseni na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania kuendesha ubashiri wa michezo mtandaoni (namba ya leseni SB1000000037) kwa mujibu wa masharti ya Sheria ya Michezo ya Kubahatisha, 2003.
    
  8. Vigezo na Masharti ya Jumla
  9. "Akaunti" inamaanisha akaunti ya kipekee Uliyoifungua kwenye Tovuti;
   "Makubaliano/Masharti" inamaanisha Vigezo na Masharti haya;
   "Michezo" inamaanisha michezo yoyote na yote / inayotolewa na Kampuni.
   "Programu tumizi" inamaanisha programu tumizi yoyote inayomilikiwa na yenye leseni ya Kampuni ambayo lazima iwe imepakuliwa ili wewe uweze kuingia kwenye Tovuti yetu;
   "Sisi/Kampuni/ yetu" inamaanisha, Media Bay Limited, ambaye ni mmiliki na mwendeshaji wa tovuti.
   "Tovuti" inamaanisha www.betway.co.tz au tovuti yoyote inayotokana nayo;
   "Mamlaka Yako" inamaanisha mamlaka ambayo umeweka makazi, unaishi au unafanyakazi.
   "Wewe/Yako" na pia inajulikana kama "Mteja", inamaanisha mtu yeyote ambaye anaingia kwenye Tovuti na kushiriki kwenye "Michezo" yoyote inayotolewa na Kampuni.
    
Kiasi cha juu kabisa cha malipo kwa kila mteja kwa kila mchezo kitawekwa na Kampuni, kwa uamuzi wetu wenyewe. Ni wajibu wa mteja kuhakikisha kwamba wana ufahamu wa kila ukomo kabla ya kuweka ubashiri. Iwapo ni ubashiri wa mkusanyiko au mwingi, kiasi cha juu kabisa kitatumika kulingana na kiasi cha chini kabisa.
 
Kufungana: Pale Kufungana kunapotokea washindi wanalipwa kwa misingi ya "vigawanyiko".
 
Kanuni ya Tatizo Dhahiri: Nafasi zote, sare na suluhu zinategemea kushuka kwa thamani na kuwa tu katika wakati ambao ubashiri unakubalika. Pale tatizo dhahiri au kushindwa kwa mfumo kumesababisha kutoa bei isiyo sahihi, sare au suluhu iliyotolewa katika ubashiri – ubashiri, au sehemu ya ubashiri iwapo ni ubashiri wenye sehemu nyingi/mkusanyiko utakuwa batili. Ikiwa tatizo litagundulikwa kwa wakati, Kampuni litafanya jitihadi stahiki kuwasiliana na mteja ili kumwezesha achague kuweka ubashiri mwingine kwa nafasi/sare/suluhu sahihi.
 
Hali fulani inaweza kujitokeza ambapo ubashiri unathibitishwa, au tunafanya malipo kimakosa. Mifano ifuatayo ni orodha isiyo kamili ya hali kama hizo: a) mara zote bei/utanuzi/masharti yanayotolewa na Kampuni ni tofauti kabisa na yale yaliyopo kwenye soko kawaida; b) mara zote bei/utanuzi/masharti yanayotolewa wakati ubashiri uliowekwa umepewa uwezekano usio sahihi wa utabiri unaotokea; c) mara zote ubashiri unapokubaliwa kimakosa kwenye soko ambalo lilipaswa limesimamishwa au kuondolewa; d) pale ambapo ubashiri unapokuwa na matukio yasiyoendana unapokubaliwa kwa bahati mbaya, kwa sababu ya makosa ya kibinadamu au ya kufundi; f) mara zote tatizo la malipo linapotokea wakati wa kukokotoa au kuweka kiasi cha fedha za ushindi; au (g) hali nyingine yoyote ambayo inaweza kuchukuliwa kama tatizo. katika hali hizi zote, Kampuni ina haki ya kubatilisha bashiri zote zilizokubaliwa zenye matatizo kama hayo, au kusahihisha kosa lililofanyika kuamua upya bashiri zote kwa bei/masharti sahihi yaliyo kuwepo wakati ubashiri huo unawekwa kabla ya tatizo kutokea.
 
Una wajibu wa kutujulisha haraka iwezekanavyo kuhusu kiasi cha fedha kilichowekwa kwenye akaunti yako kimakosa. Wakati wowote tunaweza kutoa salio lolote lililoongezeka lililosababishwa na makosa ya utendaji, vilevile kubatilisha bashiri msambao/tarajali au miamala iliyofanyika kwa fedha zilizowekwa kimakosa.
 
Kwa upande wa tatizo la mfumo wa tovuti bashiri zote ni batili. Tuna haki ya kubatilisha ushindi wowote ambao ulipatikana kutokana na tatizo la vifaa/programu tumizi au kutofanya kazi vizuri. Hatuwajibiki kwa kwa hasara yoyote ambayo unaweza kuipata kutokana na uondoshwaji wa muda au ucheleweshaji huo.
 
Iwapo, kutokana na matatizo ya kiufundi, toleo lililochapwa la nyaraka au la kuponi hutofautiana na toleo la tovuti, ya hivi karibuni itatumika.
 
Bashiri za kwenye matukio ambayo yameanza zitabatilishwa isipokuwa kama ni tukio la ubashiri wa moja kwa moja.
 
Iwapo ratiba/tukio halichezwi au limeahirishwa katika tarehe iliyopangwa kwa sababu yoyote, matukio yote hayatabadilika kwa siku inayofuata. Ikiwa baada ya muda huo ratiba/tukio halijachezwa basi matukio yote yatafanywa kuwa batili.
 
Ikiwa mechi imeachwa kwa sababu ya majeraha, hali ya hewa mbaya, tatizo la watu wengi n.k. ("Kuondolewa") bashiri zote ambazo tayari zimeshaamuliwa hadi muda wa kuondolewa hazitabadilika. Kwa mfano: Iwapo mechi ya mpira wa miguu imeondolewa katika nusu ya pili, bashiri zote zilizohusu kipindi cha kwanza hazitabadilika. Aidha, iwapo kulikuwa na goli limefungwa, soko la mfungaji goli la kwanza halitabadilika, lakini bashiri za mfungaji goli la mwisho na la muda wowote zitabatilishwa.
 
Bashiri zenye sehemu nyingi ambazo zinaunganisha machaguo tofauti ndani ya tukio moja hazikubaliki ambapo matokeo ya sehemu moja yanaathiri au yanaathiriwa na sehemu nyingine.
 
Kampuni ina haki ya kukataa ubashiri wote au sehemu ya ubashiri wowote na kufanya bashiri tata batili.
 
Kampuni ina haki ya kufuta bashiri zozote kwa wateja ambao wameweka fedha kwenye tukio ambapo kwa namna yoyote wamehusika, kama washiriki, waamuzi,  mwalimu, n.k.
 
Kwa madhumuni ya masoko witiri/shufwa – magoli/alama sifuri zinahesbika kama shufwa, isipokuwa kama imebainishwa.
 
Ushirika
 
Bashiri mbalimbali zinaweza kuchukuliwa kama ubashiri mmoja pale mteja anapoweka nakala nyingi za ubashiri uleule. Hili linapotokea bashiri zote zinaweza kubatilishwa kutoka kwenye pigo la ubashiri wa kwanza. Bashiri mbalimbali ambazo zina chaguo moja lilelile linaweza kuchukuliwa kama ubashiri mmoja. Hili linapotokea bashiri zote zinaweza kubatilishwa kutoka kwenye pigo la ubashiri wa kwanza. Mfano unaweza kuwa pale ambapo chaguo moja (1) mahsusi linapowekwa kwa kujirudiarudia kwenye bashiri zenye sehemu nyingi zinazohusisha machaguo yenye malipo madogo.
 
Pale panapokuwa na ushahidi wa mfululizo wa bashiri kila moja ukiwa na chaguo(machaguo) yale yale (au yanayofanana sana) zilizokuwa zimewekwa na au kwa ajili ya mtu au washirika au watu walewale, Kampuni ina haki ya kuzifanya bashiri kama hizo batili.
 
Iwapo umecheza kwa kiwango cha kitaalam, au kwa tandemu na mchezaji(wachezaji) wengine kama sehemu ya klabu, kundi, n.k., au uliweka bashiri au madau kwa namna iliyoratibiwa na mchezaji(wachezaji) mwingine zinazohusisha machaguo yanayofanana (au yanafanana kabisa); katika mazingira haya bado tuna haki, kwa uamuzi wetu, kuzuia kiasi cha juu kabisa cha malipo kwa jumla ya pamoja ya bashiri zozote kama hizi, zinazolingana na kikomo cha juu kabisa cha malipo kinachrhusiwa kwa mteja mmoja (kama ililivyobainishwa katika Vigezo na Masharti ya Jumla ya Kampuni). Matumizi ya tovuti na akaunti ya kubashiri ya Kampuni ni kwa matumizi ya mtu binafsi na kwa ajili ya burudani ya mtu binafsi tu.
 
Kampuni haiwajibiki kwa makosa yoyote kuhusiana na matangazo, uchapishaji, nyakati, matokeo au kumbi zilizoonyeshwa kwenye tovuti, licha ya kila jitihada zilizochukuliwa kuhakikisha usahihi wake. Ni wajibu wa mteja kuangalia taarifa hizo kama ni sahihi wakati zinachapishwa.
 
Kampuni ina haki ya kuzuia malipo na kuazimia kuwa bashiri katika tukio ni batili iwapo tuna ushahidi kwamba yafuatayo yametokea: (i) uadilifu wa tukio umetiliwa shaka au (ii) hujuma ya mechi imetokea. Ushahidi unaweza kujikita kwenye ukubwa, ujazo au mwelekeo wa bashiri zilizowekwa kwenye Kampuni katika njia zetu zozote au zote za kubashiri.
 
Matakwa ya Kisheria ya Mteja
 
Huduma yetu zinaruhusiwa tu kwa watu wenye umri wa kisheria (18) ambao ni wakazi wa nchi ambako matumizi ya Huduma zetu hayajazuiliwa na sheria. Bashiri zote ni batili iwapo haziruhusiwi na sheria.
 
Uchezaji michezo ya kubahatisha chini ya umri ni kosa kisheria. Unaweza tu kutumia Nyenzo iwapo una umri wa miaka 18 au zaidi (au umri wa chini kabisa unaoruhusiwa kisheria Tanzania) na ni halali kwako kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria zinazotumika Tanzania. Tuna haki ya kuomba uthibitisho wa umri kutoka kwako, na akaunti yako inaweza kufungwa hadi pale uthibitisho wa kulidhisha wa umri utakapotolewa. Unafahamu na kukubali kwamba hatuwezi kukupatia ushauri na hakikisho la kisheria na kwamba ni wajibu wako kuhakikisha kwamba wakati wote Unatii sheria zinazokuongoza na kwamba una haki kamili za kisheria kutumia nyenzo hizi. Matumizi yoyote ya nyenzo hizi ni hiari, uamuzi na hasara yako. Kwa kutumia nyenzo hizi, unakiri kwamba hujaona kuwa matumizi ya nyenzo hizi ni kosa kisheria, hazifai, sio ya haki, au zisizo na maadili kwa namna yoyote.
 
Unakubali kwamba matumizi ya Huduma yetu ni kwa hiari, uamuzi na hasara yako. Aidha, unakubali kwamba matumizi ya Huduma zetu ni kwa ajili ya burudani yako binafsi na sio kwa ajili ya kazi ya kulipwa na, kwa kufanya hivyo, unafanya kwa niaba yako mwenyewe na unakiri kwamba shughuli zinazokiuka Masharti haya haziruhusiwi kabisa.
 
Kwa kukubali Masharti haya, unafahamu kwamba kuna hatari ya kupoteza fedha unapobashiri na una wajibu na hasara kama hii. Kuhusiana na hasara zako hupaswi kudai  chochote kwa Kampuni au washirika wetu, au wakurugenzi husika, maafisa na/au wafanyakazi.
 
Kwa kufungua akaunti au kutumia Huduma zetu, unaeleza, unathibitisha na kukubali kwamba utatii sheria, amri ya serikali na kanuni zote zinazohusiana na matumizi ya Huduma yetu. hatuwajibiki kwa matumizi haramu au yasiyoidhinishwa ya Huduma zetu. kwa kukubali Masharti haya, unakubali kutusaidia kutii sheria na kanuni husika.
 
Ni wajibu wako hasa na wa kipekee kuhakikisha kwamba unatii kikamilifu sheria zote zinazohusiana na shughuli ya mtandaoni na/au mchezo wa kubahatisha katika nchi yako. Kwa namna yoyote hatutawajibika katika hali ambayo matumizi yako ya Huduma zetu yamekiuka sheria za jimbo lolote, taifa au kimataifa.
 
Wateja hawaruhusiwi kabisa kutumia mfumo wetu kuwezesha aina yoyote ya mfumo wa kuhamisha fedha haramu. Hutatumia tovuti yetu kwa shuhuli yoyote haramu au ya udanganyifu au muamala uliozuiwa (ikiwemo utakatishaji wa fedha) kwa mujibu wa sheria za nchi zinazotumika kwako. Iwapo tunatilia shaka kwamba unaweza kujihusisha au ulijihusisha na shughuli ya udanganyifu, haramu au isiyo sahihi, ikiwemo, sio tu, shughuli za utakatishaji fedha, au kutenda vinginevyo kunakokiuka Masharti haya, utasitishwa kupata tovuti yetu mara moja na/au akaunti yako itafungwa. Iwapo akaunti yako imesitishwa au imefutwa katika mazingira kama haya, hatulazimiki kukurudishia fedha zozote ambazo zinaweza kuwa kwenye akaunti yako. Kwa kuongezea, tutakuwa na jukumu la kuzijulisha mamlaka husika, watoa huduma za mtandaoni wengine na mabenki, kampuni ya kadi ya karadha, watoa huduma za malipo ya mtandaoni au taasisi nyingine za kifedha kuhusu utambulisho wako na kuhusu shughuli haramu, udanganyifu au isiyo sahihi inayotiliwa shaka na utashirikiana kikamilifu na Kampuni kuchunguza shughuli yoyote kama hizo.
 
Kusajili Akaunti Mpya
 
Tunatakiwa na sheria kufanya uchunguzi muhimu wa wateja wetu vilevile ni wajibu wetu kuzuia uchezaji wa michezo ya kubahatisha chini ya umri na kuzuia uhalifu. Hili linafanyika kwa mujibu wa Usimamizi wa Hatari na Mpango wetu wa Kuzingatia.
 
Tuna haki, wakati wowote, kuomba uthibitisho unaoridhisha wa kitambulisha (ikiwemo lakini sio tu nakala za hati ya kusafiria/kitambulisho halali na/au kadi zozote za malipo zilizotumika) na uthibitisho unaoridhisha wa anwani (ikiwemo lakini sio tu ankara ya huduma muhimu au maelezo ya benki).
 
Kushindwa kutoa nyaraka inayotakiwa kunaweza kusababisha kusimamishwa au kufungwa kwa Akaunti Yako na Tunaweza kuzuia salio lililo kwenye akaunti hadi Utakapotoa nyaraka hizo na mchakato Wetu wa uthibitisho utakapokamilika vizuri.
 
Tunatakiwa kuthibitisha utambulisho wa wateja wote ili kuendana na masharti ya leseni yetu vilevile wajibu wetu wa kuzuia uchezaji wa michezo ya kubahatisha chini ya umri na kuzuia uhalifu.
 
Wakati wa usajili, unatakiwa kuandika taarifa binafsi, kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa, namba ya simu ya mkononi, n.k. Taarifa zako zote zinatumika na kuhifadhiwa kama ilivyoelezwa katika Sera yetu ya Faragha.
 
Iwapo taarifa zako za usajili si sahihi au hazijakamilika, utatakiwa kuboresha taarifa hizo utakapoombwa.
 
Akaunti za Wateja
 
Kusajili Akaunti Mpya
 
Ili kutumia Huduma zetu, lazima usajili akaunti kwanza. Wakati wa mchakato wa kuuna akaunti, utatakiwa kuandika taarifa zako binafsi wakati wa mchakato wa usajili wa akaunti, ambao unajumuisha namba ya simu ya mkononi, jina kamili la kisheria, tarehe ya kuzaliwa, n.k. Iwapo pale taarifa zako za usajili si sahihi au hazijakamilika, utatakiwa kuboresha taarifa hizo utakapoombwa.
Kabla ya kusajili akaunti mpya, hakikisha kwamba unaijulisha timu yetu ya huduma kwa watejakufunga akaunti iliyopo.
 
Kukubali Masharti
 
Kwa kusajili akaunti, unaeleza na unathibitisha kwamba una umri unaoruhusiwa kisheria, una uwezo wa kuingia makubaliano ya kisheria, na kwamba unafahamu na kukubali Masharti yote.
 
Akaunti Moja
 
Unaweza kusajili akaunti moja na kuendesha akaunti moja tu. Iwapo unamiliki zaidi ya akaunti moja tuna haki ya kufunga akaunti nyingine.
 
Huwezi kutumia Huduma hii kwa kupitia akaunti ya mtu mwingine. Iwapo unajaribu kufungua akaunti zaidi ya moja, kwa kutumia jina lako mwenyewe au kwa kutumia jina jingine lolote, au unajaribu kutumia Huduma hii kwa kupitia akaunti ya mtu mwingine, tuna haki ya kuzifunga akaunti zako zote mara moja na kukuzuia kutumia Huduma yoyote hapo baadae.
 
Akaunti yako itaunganishwa na GSM ya simu yako ya mkononi na wewe tu, kama mmiliki w akaunti hizi, unaweza kuweka amana kwenye Tovuti kwa kutumia jina lako.
 
Manenosiri
 
Mchakato wa usajili wa akaunti utatumia namba yako ya simu ya mkononi kama jina lako la mtumiaji. Lazima uhifadhi taarifa hizi kwa usiri.
 
Iwapo mteja atagawa, atatumia na mtu mwingine au atapoteza namba yake ya akaunti na/au nenosiri, hatutawajibika kwa madai yoyote ambayo yanaweza kusababishwa na, au kuhusiana na akaunti hiyo. Wateja wana wajibu wa kipekee wa miamala ya akaunti zao na wanapaswa kuhifadhi taarifa za akaunti zao kwa usiri mkubwa.
 
Matumizi Binafsi Tu
 
Huduma zetu ni kwa ajili ya matumizi ya mtu binafsi, yasiyo ya kibiashara tu. Unakubali kwamba tuna haki ya kufuatilia uchezaji michezo na kutumia Huduma zetu ili kubaini mwelekeo wa uchezaji michezo wenye dalili za kazi ya kulipwa, uchezaji usio wa burudani. Matumizi yoyote ya Huduma zetu kama kazi ya kulipwa hayaruhusiwi.
 
Kustahiki
 
Wafanyakazi wa Kampuni, wenye leseni ya Kampuni, wasambaaji, wauzaji wa jumla, wasaidizi, watangazaji, watu wa promosheni au mashirika mengine, vyombo vya habari washirika, wauzaji wa rejareja na wanafamilia wa karibu wa kila aliyetajwa hana sifa ya kutumia Huduma hii, na akaunti zote zitakazokiuka kifungu hiki zitafungwa mara moja.
 
Usahihi
 
Unatakiwa kuboresha taarifa za usajili wako kila wakati. Iwapo umebadilisha anwani, barua pepe, namba ya simu au mawasiliano mengine yoyote au taarifa binafsi, tafadhali wasiliana nasi ili kuboresha taarifa za akaunti yako.
 
Akaunti Isiyotumika
 
Akaunti yako itachukuliwa kuwa haitumiki iwapo haijawa na shughuli yoyote kwa miezi sita (6). Shughuli ya akaunti inafasiliwa kama ifuatavyo: kuweka amana au kutoa fedha; kuweka ubashiri.
Pale akaunti yako inapokuwa haifanyi kazi tutajaribu kuwasiliana na wewe kwa mtazamo wa kukurudishia kiasi chochote cha fedha kilichobaki.
 
Kujitoa Mwenyewe
 
Unaweza kuomba kujitoa kwa muda au moja kwa moja kwenye Huduma hii wakati wowote. Kutazama machaguo ya kujitoa mwenye yaliyopo, tafadhali rejea Sera yetu ya Kucheza Michezo kwa Wajibu.
 
Kukataa na Kufunga Akaunti
 
Wateja hawaruhusiwi kabisa kutumia mfumo wetu kuwezesha aina yoyote ya mfumo wa kuhamisha fedha haramu. Hutatumia tovuti yetu kwa shuhuli yoyote haramu au ya udanganyifu au miamala iliyokatazwa (ikiwemo utakatishaji wa fedha) kwa mujibu wa sheria za nchi zinazotumika kwako. Iwapo tunatilia shaka kwamba unaweza kujihusisha au ulijihusisha na shughuli ya udanganyifu, haramu au isiyo sahihi, ikiwemo, sio tu, shughuli za utakatishaji fedha, au kutenda vinginevyo kunakokiuka Masharti haya, utasitishwa kupata tovuti yetu mara moja na/au akaunti yako itafungwa. Iwapo akaunti yako imesitishwa au imefutwa katika mazingira kama haya, hatulazimiki kukurudishia fedha zozote ambazo zinaweza kuwa kwenye akaunti yako. Kwa kuongezea, tutakuwa na jukumu la kuzijulisha mamlaka husika, watoa huduma za mtandaoni wengine na mabenki, kampuni ya kadi ya karadha, watoa huduma za malipo ya mtandaoni au taasisi nyingine za kifedha kuhusu utambulisho wako na kuhusu shughuli haramu, udanganyifu au isiyo sahihi inayotiliwa shaka na utashirikiana kikamilifu na Kampuni kuchunguza shughuli yoyote kama hizo.
 
Unakiri kwamba hatuwajibiki kwa namna yoyote kukupatia taarifa kabla ya uamuzi wetu wa kukataa; kufuta usajili; kukutoa au kukufungia wewe kama mteja, wala hatutakiwi kukuambia sababu zoote zilizopelekea maamuzi hayo.
 
Kwa kukubali Masharti na/au kusajili kutumia Tovuti hii unakuwa umekubali kwamba tutakuwa na haki ya kufanya ukaguzi wowote na wote wa utambulisho, karadha na uthibitisho mwingine kila wakati tunapotaka na/au tunapotakiwa na sheria na mamlaka za udhibiti kwa ajili ya kutumia Tovuti na bidhaa etu kwa ujumla. Unakubali kutoa taarifa hizi zote tunapozihitaji kuhusiana na uchunguzi wa uthibitishaji. Tutakuwa na haki ya kufunga au kuizuia akaunti yako kwa namna yoyote ile tutakayoona inafaa, hadi pale uchunguzi kamili utakapo kamilika vizuri.
 
Iwapo tutafuta usajili, tutakutoa au kukufungia, tutakuwa na haki isiyo kikomo ya:
 
kutoa malipo kwenye akaunti yako ya fedha zozote ulizoshindania, iwe fedha hizo ziliwekwa amana, zilirudishwa, za bonasi, fedha za bure, karaza za mtoa huduma ya mchezo wa kubashiri, malipo au zinazofanana na hizo;
 
kuweka vigezo maalum ambavyo unapaswa kuvifuata ili uruhusiwe kutumia Huduma hii (na akaunti yako, kama inafaa); na
 
kutoa taarifa zinazokuhusu kwa vyombo vya kutekeleza sheria (iwapo sababu ya kusimamishwa, kufutiwa usajili, kuondolewa au kufungiwa huko ilikuwa udanganyifu au aina nyingine ya ukiukaji sheria), mashirika ya ukusanyaji na/au mtoa huduma wa mchezo wa kubashiri wa kundi moja/kanzidata ya kasino. Bila kupinga unatuidhinisha kufanya hivyo kwa uamuzi wetu.
 
 
Taarifa za Malipo
 
Uthibitisho wa Taarifa za Benki
 
Iwapo unatumia kadi ya karaza/ya rajisi madeni na/au akaunti ya kifedha/benki kwa ajili ya miamala yako, jina la mmiliki wa akaunti/kadi lazima lifanane na jina lililotumika ulipokuwa unafungua akaunti yako. Iwapo jina ulilosajili kwenye akaunti yako na jina linaloonekana kwenye kadi yako ya karadha/ya rajisi madeni na/au taasisi ya fedha/benki halifanani kwa namna yoyote ile, akaunti yako itafungwa mara moja. Iwapo akaunti yako itafungwa, tunakushauri uwasiliane na huduma kwa wateja kwa maelezo zaidi kuhusu mchakato wetu wa uthibitisho.
 
Utoaji fedha wote, bila kujali njia ya malipo, unapaswa kukaguliwa kabla ya kushughulikiwa. Hivyo, malipo ya fedha inayotolewa yanaweza kuchukua siku mbili (2) za kazi kushughulikiwa.
 
Kuboresha Taarifa za Malipo
 
Uboreshaji wa taarifa za malipo utatakiwa uingie kwenye tovuti ya Kampuni. Ni wajibu wako kuyafahamu masharti ambayo kwayo malipo yanakubalika. Una wajibu kabisa wa kufahamu mabadiliko yoyote.
 
Kuhamisha Kutoka Akaunti Moja hadi Nyingine
 
Kuhamisha fedha kutoka kwenye akaunti ya mtu mmoja hadi mwingine hakuruhusiwi kabisa.
 
Hakuna Riba
 
Fedha zozote zilizoshikiliwa kwenye akaunti yako hazipaswi kuvutia riba.
 
Urudishaji wa Fedha
 
Iwapo tumepata urudishaji wowote wa fedha, tozo za kurudisha fedha au tozo ya nyingine zinazohusiana na akaunti yako, tuna haki ya kurejesha kiasi hicho kutoka kwako.
 
Unaeleza, unathibitisha na unakubali kwamba hakutakuwa na kurudishiwa fedha au mabadiliko mengine ya malipo au usitishaji utafanyika kuhusiana na akaunti bila idhini yetu ya awali ya maandishi. Iwapo tunarudisha fedha, tunaporejesha fedha au usitishaji wa malipo, unakubaliana kulipa fidia na kutuacha salama dhidi ya kiasi, gharama, madai, uharibifu na gharama zilizosababishwa na urudishaji fedha, urejeshaji fedha au usitishaji wa malipo, au kuhusiana na juhudi zetu za kurejesha kiasi hicho cha fedha kutoka kwako.
 
Uchunguzi wa Mkopo
 
Tuna haki ya kuendesha uchunguzi wa mkopo kwa wamiliki wote wa kadi na vyombo vingine vya mikopo kwa kuzingatia taarifa zilizotolewa wakati wa usajili.
 
Kodi
 
Unawajibika kulipa kodi zozote stahiki kwa zawadi na/au fedha zozote za ushindi ulizokusanya kutokana na matumizi yako ya Huduma hii katika na juu ya kodi nyingine ambazo, kwa mujibu wa sheria husika, inapaswa tuzikusanye kwa niaba yako. Tutakata kodi stahiki kutoka kwenye awadi zako au fedha zako za ushindi kabla ya haujalipwa; hivyo, unakiri na kukubali kwamba kiasi chochote unachopokea kitakuwa kamili baada ya makato hayo.
 
Utoaji Fedha
 
Sera ya Jumla ya Utoaji Fedha
 
Pale inaporuhusiwa, utoaji fedha utashughulikiwa kwa kutumia njia ileile ya malipo iliyotumika kuweka amana kwenye akaunti. Iwapo ni akaunti ya taasisi ya fedha na/au karadha/rajisi madeni imetumika kuweka amana, jina lililosajiliwa kwenye akaunti lazima lifanane na jina lililosajiliwa kwenye akaunti/kadi. Katika suala la ombi la kulipa fedha kupitia Hamisho la Moja kwa Moja la Benki (DBT), akaunti ya benki ya mpokeaji laima iwe na jina sawa na lililotumika wakati wa usajili.
 
Utoaji hela unaweza kuhitaji miamala mingi kwa siku kadhaa, kulingana na kiwango cha mwisho cha mtoa huduma ya malipo.
 
Kunaweza kuwa na tozo ya kutolea fedha.
 
Tuna haki ya kufanya uchunguzi stahiki ili kuthibitisha uhalali wa bashiri, madau au ushindi wowote kama masharti ya awali ya kulipa ushindi wowote au kumruhusu mchezaji kutoa fedha.
 
Ukaguzi wa Utambulisho
 
Kampuni lazima lithibitishe kikamilifu utambulisho wako kama ilivyoelezwa katika Sehemu ya 3. Iwapo haujawahi kuthibitishwa kikamilifu, huenda ukashindwa kuweka amana au kutoa fedha.
.
Uchunguzi wa Uchezaji Usio wa Kawaida
 
Kabla ya utoaji wa hela wowote haujashughulikiwa, mchezo wako utachunguzwa kubaini Shughuli yoyote Iliyokatazwa (iliyoelezwa hapo chini). Iwapo tutabaini kwamba Shughuli Iliyokatazwa imetokea, tuna haki ya kuzuia utoaji wowote wa fedha na/au kunyang'anya ushindi wote ambao tunaamini hasa unahusiana na Shughuli Iliyokatazwa.
 
Malipo Yasiyo Sahihi
 
Unakubali kwamba, iwapo malipo au karadha yoyote kwenye akaunti yako ambayo imefanyika kwenye akaunti yako kutokana na kosa letu, kiasi hicho kilicholipwa kimakosa unapasa kukihifadhi kwa uaminifu kwa manufaa yetu na hakipaswi kutolewa kwenye akaunti yako. Unapaswa kuturudishia kiasi chote ulicholipwa kimakosa haraka pindi tutapohitaji. Tuna haki ya kunyang'anya na kurudisha kiasi chote ulicholipwa kimakosa.
 
Haki Miliki
 
Unakiri na kukubali kwamba haki zote, haki na faida katika Huduma hii, ikiwemo lakini sio tu hati miliki, ni mali yetu halali na zina leseni yetu.
 
“Betway” jina la chapa na alama zozote za biashara zinayohusiana na Betway, alama za huduma na/au majina ya biashara yaliyotumika yanayohusiana na Huduma hii ("Alama za Biashara") ni alama za biashara, alama za huduma na/au majina ya biasharayanayomilikiwa na Merrivale Ltd., ambao wana haki ya zote za Alama hizi za Biashara.
 
Unakiri kwamba kwa kutumia Huduma hii huna haki ya Alama za Biashara au Huduma hii na unaweza kutumia tu kwa mujibu wa wa Masharti haya. Matumizi yoyote ya haki miliki inayohusiana na Huduma hii bila idhini yetu ya maandishi hayaruhusiwi. Unakubali kutonakili (na unakubali kutomsaidia au kutomwezesha mtu mwingine) kunakili, kuzalisha upya, kuhamisha, kuchapisha, kuonyesha, kusambaza, kutumia kibiashara, au kubadilisha haki miliki inayohusiana na Huduma hii kwa namna yoyote.
 
Unakiri na kukubali kwamba vitu na maudhui yaliyopo katika Huduma hii au katika tovuti, programu tumizi zetu zozote au mali nyingine ulizopatiwa kwa ajili ya matumizi binafsi, yasiyo ya kibiashara. Matumizi mengine yoyote ya vitu na maudhui hayo hayaruhusiwi kabisa.
 
Kanusho la Hakikisho
 
HUDUMA INATOLEWA 'KAMA ILIVYO' NA HATUTOI HAKIKISHO AU UWAKILISHI, IWE HARAKA AU ILIDOKEZA (IWE KWA SHERIA, MAAGIZO YA SERIKALI AU VINGINEVYO) IKIWEMO LAKINI SIO TU KWA DHAMANA NA VIGEZO VILIVYODOKEZWA VYA UBORA UNAOKUBALIKA WA KIBIASHARA, VISIVYOVUNJA SHERIA, VYENYE UBORA WA KURIDHISHA, UBORA KWA MADHUMUNI MAALUM, AU KUFUATA SHERIA NA KANUNI HUSIKA.
 
Hatari yote kama matumizi, ubora na utendaji wa Huduma hii inabaki kuwa yako. Hatutoi hakikisho lolote kwamba Huduma hii itafikia matakwa yako, kuwa hutakatishwa, inaenda na wakati, salama au haina makosa, kwamba dosari zitasahihishwa au kwamba programu tumizi au seva iliyopo haina virusi au hitilafu au inaeleza kwamba kazi kamili, usahihi na tumaini la Huduma hii kama matokeo au usahihi wa taarifa uliyoipata.
 
Tuna haki ya kusitisha, kuboresha au kuondoa au kuongeza kwenye tovuti yetu michezo au programu zozote kwa uamuzi wetu wenyewe haraka iwezekanavyo na bila taarifa. Hatutawajibika kwako kwa hasara yoyote uliyoipata iliyosababishwa na mabadiliko yoyote yaliyofanyika au kwa sababu ya maboresho yoyote au kusimamishwa kwa au kusitishwa kwa Huduma hii na hupaswi kutudai chochote kwa hali hiyo.
 
Hitilafu
 
Hatutawajibika kwa hitilafu ya kompyuta, tatizo la huduma ya mawasiliano ya simu au muunganisho wa Intaneti wala majaribio yako ya kushiriki katika michezo kwa mbinu, namna au njia ambazo hatujazikusudia.
 
Makosa Yaliyotolewa Taarifa
 
Hatuwezi kutoa hakikisho kwamba Huduma hii kamwe haitakuwa na makosa, lakini tutafanya jitihada kusahihisha makosa yaliyotolewa haraka iwezekanavyo kadri tunavyoweza. Iwapo kosa litatokea, unapaswa kutoa taarifa kwa barua pepe au kwa maandishi kwa kituo chetu cha huduma kwa wateja.
 
Virusi
 
Ingawa tutachukua hatua zote stahiki kuhakikisha kwamba Huduma hii haina virusi vya kompyuta, hatuwezi na hatutoi hakikisho kwamba Huduma hii haina matatizo kama haya. Ni wajibu wako kulinda mifumo yako na kuwa na uwezo wa sakinisha upya data au programu zozote zilizopotea kwa sababu ya virusi.
8.7Kusitishwa kwa Huduma
 
Tunaweza kusitisha kwa muda sehemu ya Huduma au Huduma yote kwa sababu yoyote kwa uamuzi wetu wenyewe. Tunaweza kukupatia taarifa za kutosha kadri inavyofaa kuhusu usitishaji huo lakini, si lazima tufanye hivyo. Tutairudisha Huduma hii, haraka iwezekanavyo, baada ya usitishaji huo wa muda.
 
Kushughulikia Matatizo na Katizo katika Mchezo
 
Katizo
Ingawa tunatumia juhudi za kutosha kuhakikisha hakuna makosa katika Huduma hii, lakini hatuwajibiki kwa ulalaji wowote, kuvurugika kwa seva, ucheleweshaji, au usumbufu au kuvurugika kokote kwa kiufundi kwenye uchezaji wa mchezo. Hatuwajibiki kwa matendo yoyote au kitu kilichoachwa kufanywa na mtoa huduma wako wa intaneti au mtu mwingine yeyote ambaye unamtegemea ili kupata Huduma zetu.
 
Iwapo ni matatizo ya mifumo au mawasiliano yanayohusiana na uzalishaji wa namba nasibu, uamuzi wa ubashiri au vipengele vingine vya Huduma hii , hatutawajibika kwako kwa sababu ya matatizo hayo na tuna haki ya kubatilisha bashiri zote. Urejeshaji wa fedha unaweza kutolewa kwa maamuzi hasa ya Utawala.
 
Hitilafu ya Mfumo
 
Pale tatizo bayana, kosa au kushindwa kwa mfumo kumesababisha kutoa nafasi isiyo sahihi, sare au suluhu iliyotolewa katika ubashiri, ubashiri, au sehemu ya ubashiri iwapo ni ubashiri wenye sehemu nyingi/mkusanyiko utakuwa batili.
 
Kwa upande wa tatizo la mfumo wa tovuti bashiri zote ni batili. Tuna haki ya kubatilisha ushindi wowote ambao ulipatikana kutokana na tatizo la vifaa/programu tumizi au kutofanya kazi vizuri. Hatuwajibiki kwa kwa hasara yoyote ambayo unaweza kuipata kutokana na uondoshwaji wa muda au ucheleweshaji huo.
 
Katika mifano ya hapo juu, na mifano mingine yote iliyotajwa hapo awali ambapo ubashiriunaweza kubatilishwa, tukio la ubashiri litalipwa kwa kiwango cha desimali 1. Kwa bashiri mojamoja hii ina maanisha kwamba mteja atalipwa kiasi cha awali cha ubashiri. Kwa bashiri zenye machaguo mengi ambazo mteja atalipwa kwa thamani ya jumla ya desimali iliyorekebishwa ambapo mchezo uliobatilishwa utarekebishwa hadi thamani ya desimali 1.
 
Wateja ambao watabainika wakitumia vibaya makosa/hitilafu hizo wanapaswa akaunti zao kufungwa na amana yoyote iliyowekwa na/au fedha za ushindi kunyang'anywa.
 
Mabadiliko ya Huduma
 
Tuna haki ya kusitisha, kuboresha au kuondoa au kuongeza maudhui kwenye Huduma hii kwa maamuzi yetu haraka iwezekanavyo na bila taarifa. Hatutawajibika kwako kwa hasara yoyote uliyoipata iliyosababishwa na mabadiliko yoyote yaliyofanyika au kwa sababu ya maboresho yoyote au kusimamishwa kwa au kusitishwa kwa Huduma hii na hupaswi kutudai chochote kwa hali hiyo.
 
Shughuli Zilizokatazwa
 
Jumla
 
Tunadhamiria Huduma yetu ifurahishe, iwe salama na yenye mwonekano wa kupendeza kwa wateja wetu. Hivyo, tuna haki ya kufuatilia tovuti kubaini lugha na tabia isiyofaa, ambayo inaweza kusababisha kuchukuliwa hatua stahiki ya kukusahihisha ikiwemo kuizuia akaunti yako.
 
Maelezo ya Shughuli Mahsusi Zilizokatazwa
 
Tuna haki ya kufuatilia shughuli zote za mteja ili kubaini udanganyifu, uchezaji usio wa kawaida na nia mbaya. Shughuli yote hiyo hairuhusiwi kabisa na inawezakusababisha kuzuiwa kwa akaunti yako papo hapo. Bila kikomo, aina zifuatazo za shughuli haziruhusiwi kabisa katika tovuti, Huduma yetu (“Shughuli Iliyokatazwa”):
 
Matumizi mabaya ya hitilafu, kasoro au makosa ya Huduma;
Matumizi ya roboti au aina nyingine yoyote ya akili ya kutengeneza;
Kudukua, kuvamia au kutumia vibaya Huduma hii au seva, programu tumizi au vipengele vingine vya Huduma hii;
Kutumia VPN au programu tumizi nyingine kuepuka kwa ujanja mipaka yoyote husika ya kijografia kwenye Huduma hii;
Matumizi ya programu tumizi kuathiri au kuboresha matokeo ya michezo yoyote;
Upangaji wa matokeo, udanganyifu au njama;
Kushiriki, kusaidia au kuwezesha shughuli ya uhalifu kwa namna yoyote;
Shuguli ya udanganyifu au haramu ya namna yoyote;
Shughuli mbaya ya urudishaji fedha;
Kujaribu kuingilia Huduma hii au kuepuka kiujanja ujanja hatua za kiufundi tulizotumia kulinda usalama na mchezo wa kiungwana wa Huduma hii;
Shughuliyoyote ya ubashiri ambayo tunaitilia shaka kuwa si ya kawaida, isiyo ya haki au yenye nia mbaya, ikiwemo lakini sio tu bashiri zenye nafasi sawa, sifuri au ya chini au kubashiri kwa kuweka ubashiri kinyume cha ubashiri wa awali, au kuweka bashiri mojamoja sawa na au ziada ya 30% au zaidi ya thamani ya bonasi iliyowekwa kwenye akaunti zao hadi hapo masharti ya kubashiri ya bonasi hiyo kufikia.
 
Taratibu za Kisheria
 
Tutachukua hatua zote muhimu iwapo kutakuwa na Shughuli Iliyokatazwa inayotiliwa shaka, ikiwemo kufunga akaunti yako, kuzuia fedha na tuna haki ya taratibu za kisheria. Shughuli zozote za uhalifu au zinazotiliwa shaka zinaweza kutolewa taarifa kwenye mamlaka husika.
 
Malipo ya Udanganyifu
 
Kulingana na malipo yanayodhaniwa au ya udanganyifu, ikiwemo matumizi ya kadi za karaza zilizoibiwa, au shughuli nyingine yoyote ya udanganyifu au Shughuli Iliyokatazwa (ikiwemo kurudishiwa fedha kokote au urudishaji wowote wa malipo), tuna haki ya kufunga akaunti ya mtumiaji, kurudisha malipo yoyote yaliyofanyika na kurudisha hela zote za ushindi. Tutakuwa na haki ya kuzijulisha mamlaka au vyombo husika (ikiwemo vyombo vya kumbukumbu ya karadha) kuhusu udanganyifu wowote wa malipo au shughuli nyingine haramu, na inaweza kuhusisha huduma za ukusanyaji madeni ili kurudusha malipo. Hata hivyo, kamwe hatuwajibiki kwa matumizi yasiyoruhusiwa ya kadi za karadha, bila kujali kama kadi hizo za karadha zimetolewa taarifa ya kuibiwa au la.
 
Mchezo Usio wa Kawaida
 
Kabla ya utoaji fedha wowote kushughulikiwa, ushiriki wako kwenye Huduma utachunguzwa kubaini taratibu zisizo za kawaida za uchezaji. Kwa maslahi ya uchezaji michezo kiungwana; bashiri zenye nafasi sawa, sifuri au ya chini au kuweka ubashiri kinyume cha ubashiri wa awali, zote zitachukuliwa kama uchezaji michezo usio wa kawaida kwa madhumuni ya masharti ya kucheza mwanzo mwisho mchezo wa bonasi. Mifano mingine ya kubashiri kusiko kwa kawaia ni pamoja na, lakini sio tu, kuweka ubashiri mmojammoja sawa na au ziada ya, 30% au zaidi ya thamani ya bonasi iliyoeka kwenye akaunti yako kabla ya masharti ya kubashiri ya bonasi hiyo kufikiwa. Iwapo tutabaini kwamba umejiingiza kwenye mchezo usio wa kawaida, Kampuni ina haki ya kushikilia utoaji fedha wowote na/au kunyang'anya ushindi wako wote.
 
Usitishaji wa Akaunti
 
Tuna haki ya kusitisha akaunti yako kwa sababu yoyote ile wakati wowote na tutachukua hatua stahiki kukupatia maelezo ya kina. Salio lolote lililo kwenye akaunti yako wakati wa ubatilishaji huo litawekwa kwenye akaunti yako ya fedha ya simu ya mkononi/kadi ya karadha/ya rajisi ya madeni, isipokuwa kama akaunti yako imezuiwa kutokana na Shughuli Iliyokatazwa kama ilivyoelezwa hapo juu. Pia, tuna haki, kwa maamuzi yetu wenyewe, kuzuia ushindi wowote na kunyang'anya salio lolote kwenye akaunti yako ambalo linaumuisha sio tu mazingira yafuatayo:
 
Iwapo na akaunti zaii ya moja zinazofanya kazi;
Iwapo jina lililosajiliwa kwenye akaunti yako halifanani na lile la kadi ya karadha/ ya rajisi ya madeni na/au akaunti ya taasisi ya fedha/benki iliyotumika kuweka amana kwenye akaunti;
Iwapo unashiriki katika promosheni na kuwasilisha ombi la kutoa fedha kabla ya kukidhi masharti ya promosheni hiyo husika;
Iwapo utatoa taarifa ya uongo au ya upotoshaji wakati wa kusajili akaunti;
Iwapo hujafikia umri wa kisheria kucheza michezo ya kubahatisha;
Iwapo umemruhusu (kwa kudhamiria au bila kudhamiria) mtu mwingine kutumia akaunti;
Iwapo umecheza kwa kiwango cha kitaalam, au kwa tandemu na mchezaji(wachezaji) wengine kama sehemu ya klabu, kundi, n.k., au uliweka bashiri au madau kwa namna iliyoratibiwa na mchezaji(wachezaji) mwingine zinazohusisha machaguo yanayofanana (au yanafanana kabisa); katika mazingira haya, bado tuna haki kwa uamuzi wetu, kuzuia jumla ya kiasi cha juu kabisa cha malipo kwa jumla ya pamoja ya bashiri zozote kama hizi, zinazoligana na kikomo cha juu kabisa cha malipo kinachoruhusiwa kwa mteja mmoja (kama ililivyobainishwa katika kanuni husika).
Iwapo "ulirudishiwa fedha" amana yoyote iliwekwa kwa kutumia kadi yako ya karadha/ya rajisi ya madeni kwenye akaunti yako;
Iwapo umebainika kuwa unakula njama, unafanya udanganyifu, utakatishaji wa fedha au unajishughulisha na aina yoyote ya shughuli ya udanganyifu wakati unatumia Huduma hii;
Iwapo tutabaini kwamba umeajiliwa au umekuwa ukitumia mfumo (ikiwemo mashine, kompyuta, programu tumizi au mifumo mingine ya kiotomatiki kama vile maroboti n.k.) iliyoundwa mahsusi kuharibu, kuzima, kudanganya, au kupata faida isiyo ya haki wakati unatumia Huduma hii;
Iwapo unatumia au unapata Huduma hii au akaunti yako kwa nia mbaya;
Iwapo umetoa waziwazi matamshi ambayo ni ya kingono au ubaguzi wakati unatumia nyenzo zetu za gumzo, hii ni pamoja na matamshi ya ubaguzi wa imani, ubaguzi wa rangi, chuki au lugha mbaya; au
Iwapo tutabaini kwamba ulicheza kwa mtoa huduma mwingine wa yeyote wa michezo au huduma ya michezo ya kubashiri mtandaoni kwa mazingira yoyote yaliyowekwa katika ibara ya 12.1.
 
Iwapo tutasitisha akaunti yako kwa sababu ya shughuli inayoshukiwa au haramu, tuna haki kufungua kesi ya jinai au vikwazo vya jinai au madai dhidi yako, na tuna haki ya kuweka wazi taarifa zozote husika kwa mamlaka husika ikitulazimu ili kutafuta ufumbuzi wowote kwetu kuhusiana na hili.
 
Fidia Bima
 
Fidia Bima
 
Unakubali kutoa fidia bima na kutuacha salama sisi, wakurugenzi, maofisa, wafanyakazi, wadau, mawakala na washirika wetu, kampuni yetu mama na kampuni mama na kampuni zetu zote saidizi dhidi ya bei, gharama, madeni na uharibifu wowote (iwe moja kwa moja, visivyo moja kwa moja, maalum, matokeo, mfano au ya kuadhibiwa au nyingine) unaojitokeza katika ushiriki wako wowote wa kwenye Huduma hii, ikiwemo lakini sio tu:
Matumizi yako ya Huduma hii au ya mtu mwingine yeyote anayetumia akaunti yako;
Matumizi ya Huduma hii kwa kutumia njia ya huduma za mawasiliano ya simu;
Matumizi na/au kutumia upya nyenzo katika, au zilizopatikana kutoka kwenye Huduma hii;
Kuingia kwenye, au matumizi au kutumia upya seva au vifaa vyovyote vilivyohusika katika kutoa Huduma hii;
Kuwezesha au kuweka amana kwenye akaunti yako;
Kuweka dau au kucheza mchezo wa kubashiri kupitia Huduma hii kwa utaratibu wowote wa utoaji unaopendekezwa; na
Kukubali na matumizi ya ushindi au zawadi yoyote katika au kutoka kwetu au Huduma hii.
 
Upatikanaji wa Ofa
 
Kustahiki; Ofa & Promosheni
Ofa zote zina mipaka yaani ofa moja kwa mtu mmoja, familia, anwani ya kaya, barua pepe, namba ya simu, namba ya akaunti ya malipo (m.f. kadi ya rajisi madeni au karadha, n.k.), na kompyuta ya pamoja, m.f. shule, maktaba ya umma au kazini.
Ofa zote zinawalenga wateja wa burudani na sisi tunaweza, kwa maamuzi yetu wenyewe, kuweka mipaka ya sifa za kushiriki katika promosheni yoyote mahsusi. Tuna haki ya kuondoa uwepo wa ofa yoyote au ofa zote kwa mteja yeyote.
 
Kurudisha Ofa
 
Tuna haki ya kurudisha bonasi zote zilizotolewa na/au ushindi wwte ulipatikana iwapo mteja amekutwa akichezea au akitumia vibaya kipengele chochote cha promosheni. Panapokuwa na ushahidi wa mfululizo wa bashiri zilizowekwa na mteja na/au kikundi cha wateja ambao, kutokana na malipo yaliyoongezeka kupitia ofa ya promosheni, yamesababisha hakikisho la faida ya mteja bila kujali matokeo, tuna haki ya kukataa kipengele cha bonasi cha ofa hizo na kuamua bashiri kwa nafasi sahihi. Bado tuna haki ya kumwomba mteja atupatie nyaraka za kutosha ili kuweza kuthibitisha utambulisho wa mteja kabla ya kumwekea bonasi, Ubashiri wa Bure/Ubashiri wa Bonasi au ofa kwenye akaunti yake.
 
 
Sheria Inayosimamia, Msaada, Migogoro na Malalamiko
 
Msaada
 
Msaada kwa mteja wanapatikana iwapo utakabiliwa na matatizo yoyote. Msaada kwa wateja unaweza kuwapata kwa barua pepe kwa [email protected] Malalamiko au migogoro yoyote inaweza kutumwa kwa anwani hii ya barua pepe.
 
Malalamiko ya Mteja
 
Malalamiko/madai ya mteja ya namna yoyote lazima yawasilishwe ndani ya miezi mitatu (3) tangu tatizo litokee.
Kuhakikisha malalamiko/madai yako yanapelekwa kwa na yanachunguzwa na idara sahihi, mawasiliano ya maandishi lazima yawasilishwe kwetu kupitia njia zifuatazo: Barua pepe: [email protected]
Mara baada ya kuyapokea, zitafanyika jitihada kubwa kulitatua suala lililotolewa taarifa haraka na, kiwango cha juu kabisa, ndani ya mwezi mmoja.
 
Sheria na Mamlaka Inayosimamia
 
Masharti haya yanasimamiwa na, na yanafasiliwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na bila kubadilika unawasilisha kwa mamlaka husika ya mahakama za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushughulikia migogoro yoyote (ikiwemo madai ya kufungiwa na madai ya kupinga) ambayo yanaweza kutokea kuhusiana na uundaji, uhalali, atahari, fasili au utendaji wa, au uhusiano wa kisheria ulioanzishwa na au uliojitokeza vinginevyo kutokana na Masharti haya. 
 
Hakuna ushauri wa kisheria au kodi
 
Hatutoi ushauri kuhusu masuala ya kodi na/au kisheria. Wateja wanaotaka kupata ushauri kuhusiana na masuala kodi au kisheria wanashauriwa kuwasiliana na mshauri husika.
 
Biashara hairuhusiwi
Hauruhusiwi kabisa kutumia Huduma hii na mifumo yetu ili kuwezesha biashara kupitia miamala ya ubadilishaji fedha. Tutakapobaini kwamba umetumia kwa makusudi mifumo hii ili kunufaika kifedha kupitia biashara ya ubadilishaji fedha, faida zozote zilizopatikana zitanyang'anywa na kukatwa kwenye salio lako bila ilani au taarifa.
 
Kupinga Utakatishaji wa Fedha
 
Wateja hawaruhusiwi kabisa kutumia Huduma hii na mifumo yetu kuwezesha aina yoyote ya utumaji fedha haramu. Hupaswi kutumia Huduma hii kwa ajili ya shughuli yoyote haramu au ya udanganyifu au miamala iliyokatazwa (ikiwemo utakatishaji fedha) kwa mujibu wa sheria za nchi yoyote ambazo zinatumika kwako. Iwapo tutatilia shaka kwamba unaweza kuwa umejihusisha na, au umejihusisha na shughuli ya udanganyifu, haramu au isiyo sahihi, ikiwemo, shughuli za utakatishaji fedha au matendo yoyote ambayo yanakiuka Masharti haya, unaweza kusitishwa mara moja kutumia Huduma hii, kwa kufunga akaunti yako au kunyang'anya ushindi uliopatikana kupitia shughuli zilizotajwa hapo juu. Iwapo akaunti yako imesitishwa au imefutwa katika mazingira kama haya, hatulazimiki kukurudishia fedha zozote ambazo zinaweza kuwa kwenye akaunti yako. Aidha, tuna haki ya kuzijulisha mamlaka husika, watoa huduma za mtandaoni wengine, mabenki, kampuni za kadi za karadha, watoa huduma za malipo ya mtandaoni au taasisi za fedha kuhusu utambulisho wako na kuhusu shughuli yoyote haramu, udanganyifu, au isiyo sahihi inayotiiwa shaka. Utashirikiana kikamilifu katika upelezi wowote wa shughuli hiyo.
 
Masharti ya Ziada
 
Utangazaji
Kwa kukubali zawadi na/au ushindi wowote, unakubali kutafutwa na kuombwa kutoa idhini ya jina lako kutumika kwa madhumuni ya matangazo na promosheni bila fidia yoyote ya ziada isipokuwa pale inapokatazwa na sheria.
 
Makubaliano Yote
Masharti haya wanawakilisha makubaiano kamili, ya mwisho na ya pekee kati yako na Kampuni, na yanachukua nafasi ya na yanaunganisha makubaiano yote ya awali, uwasilishaji na uelewa kati yako na sisi kuhusiana na matumizi ya Huduma yetu. Tuna haki ya kurekebisha Masharti haya, au kutekeleza au kurekebisha taratibu zozote, wakati wowote bila kukupa taarifa kabla. Marekebisho hayo yatatekelezwa kwa maamuzi ya uongozi na kuyafanya yaanze kufanya kazi mara moja.
Maamuzi ya Mwisho ya Ushindi
Iwapo kuna tofauti kati ya matokeo yanayoonekana kwenye programu yako na seva yetu, matokeo yanayoonekana kwenye seva yetu yatakuwa matokeo rasmi na yenye nguvu.
Sarafu
Matumizi ya TZS inamaanisha Shilingi ya Tanzania tu.

Unda Ubashiri: Vigezo & Masharti ya Jumla

 1. Kipengele cha Unda Ubashiri kinapatikana tu kwenye matukio ya kabla ya mechi.
 2. Unda Ubashiri haustahiki kwenye Kurudishiwa Fedha.
 3. Kiwango cha chini cha machaguo mawili kitaruhusiwa na hadi kiwango cha juu cha machaguo 10.
 4. Unda Ubashiri hauwezi kuunganishwa na matukio yoyote na inapatikana tu kama ubashiri pekee.
 5. Iwapo uchaguzi wowote ndani ya kilele cha Unda Ubashiri katika upotezaji, basi Unda Ubashiri wote utapoteza.
 6. Iwapo uchaguzi wowote ndani ya Unda Ubashiri ni batiri, basi Unda Ubashiri wote utakuwa batiri isipokuwa kama kuna chaguzi nyingine ambazo zimepoteza pia. Hivyo, Unda Bashiri utapoteza.
 7. Betway haiwajibiki iwapo Unda Ubashiri haipatikani kwa sababu ya sababu za kiufundi na inaweza kuamua kusitisha kipengele hiki wakati wowote.
 8. Betway ina haki ya kubatilisha Unda Ubashiri yoyote iwapo kuna-
  1. hitilafu ndani ya programu ya Unda Ubashiri ambapo ubashiri haujaruhusiwa; na/au
  2. jaribio lolote baya la kutumia Unda Ubashiri kupitia kasoro za kiufundi au hitilafu za mfumo.

Tuna ofa ya 'Cash Out' kwa mikeka iliyowekwa: Utakuwa na chaguo la kukubali kumaliza ubashiri wako ulioweka kabla ya matokeo ya ubashiri hayajajulikana. Kiasi cha ‘Cash Out’ kitahesabiwa kulingana na odds za wakati husika na zinaweza kubadilika kulingana na wakati gani unakubali ‘Cash Out’. Iwapo 'Cash Out' inapatikana kwenye mikeka uliyoweka, alama inayofanana itaonekana kwenye sehemu ya ‘Mikeka Yangu’ kwenye Akaunti Yangu au kwenye upande wa ‘Mikeka Yangu’.
•             ‘Cash Out’ inafanya kazi kwenye mkeka wa mechi moja au mkeka wa mechi nyingi tu.
•             Inapotokea Ubashiri umehifadhiwa au kufungwa, baada ya mteja kukubali 'Cash Out', 'Cash Out' itazuiwa.
•             Iwapo kiasi cha ‘Cash Out’ kimebadilika baada ya mteja kukubali 'Cash Out', Ujumbe wa ‘Cash Out’ kuthibitisha mabadiliko utaonekana kwa mteja, mteja lazima athibitishe kama anakubali mabadiliko.
•             Tuna haki ya kutoa au kuzuia ofa ya ‘Cash Out’ bila taarifa yoyote.
•             Hatuwezi kukuhakikishia upatikanaji wa ofa ya ‘Cash Out’ kwa tukio lolote au aina ya ubashiri kwa wakati wote, hata kama iliwahi kutolewa kwa tukio linalofanana au aina ya ubashiri hapo awali.      
•             Hatutawajibika iwapo ofa ya ‘Cash Out’ haipatikani kwa sababu za ufundi au sababu nyingine yoyote. Tunapendekeza wazi mteja asiweke ubashiri akiamini ‘Cash Out’ itapatikana baadae kwajili ya ubashiri husika.
•             Ikiwa suala lolote la kiufundi linasababisha hitilafu katika kuhesabu malipo ya ofa ya 'Cash Out'. Tuna haki ya kukataa ofa au kwenye tukio ‘Cash Out’ imelipwa tayari, malipo yatachukiliwa.
•             Iwapo ‘Cash Out’ imekubaliwa nasi wakati matokeo ya ubashiri husika tayari yamejulikana, tuna haki ya kubatilisha ‘Cash Out’. Pia tuna haki ya kubatilisha na kurudisha ‘Cash Out’ yoyote ambayo kuna dalili ya matumizi mabaya ya ofa ya ‘Cash Out’.
•             ‘Cash Out’ haipatikani kwa bashiri zilizowekwa kama ‘Free Bets’.

 1. Sera ya Kucheza Kamali kwa Wajibu

  Media Bay Limited (“Kampuni” kama ilivyofasiliwa kwenye Vigezo na Masharti) ina wajibu wa kufanya kila liwezekanalo kuwapatia wateja uchezaji mzuri wa michezo ya kubashiri, huku ikitambua kwamba kamali inaweza kusababisha matatizo watoto. Ili kuhakikisha kwamba unaendelea kufurahia uchezaji salama na tiifu, tunaunga mkono kwa ukamilifu Kucheza michezo kwa wajibu.
  Ili kuepusha shaka yoyote, tafadhali tambua kwamba neno “Wewe”, “Mchezaji” na “Mteja” yamerejelewa katika sera ya sasa zina maana sawa ( na yamefasiliwa katika Vigezo na Masharti ambayo kwayo sera ya sasa ni sehemu yake).

      
 1. Tathmini Binafsi ya Michezo ya Kubashili na Mashirika ya Misaada
  1. Tunahimiza na kuwasaidia wateja wetu kuwa makini katika kutambua tabia ya uchezaji wa michezo ya kubahatisha kulikokithiri na kutafuta msaada wa uraibu wa michezo ya kubashiri na matatizo yanayohusiana na hayo.
  2. Kwa msaada katika kutambua iwe ni kuboresha au kutafuta msaada kwa ajili ya tabia yako ya kucheza michezo ya kubashiri, tunakushauri ukamilishe jaribio la tathmini binafsi ili kutathmini kwa uadilifu zaidi na kuelewa vizuri zaidi viwango vyako vya sasa vya uchezaji.
  3. Iwapo wewe au mtu mwingine unayemfahamu ana tatizo la uchezaji wa michezo ya kubashiri tunakushauri kupata msaada kutoka kwa mashirika yanayotambuliwa yaliyotajwa hapo chini:
   • Gamcare – Jaribio la Tathmini Binafsi
Tovutii: https://www.gamcare.org
 • Gamblers Anonymous - Usaidizi na Msaada wa Uraibu wa Michezo ya Kubashiri
Tovuti: http://www.gamblersanonymous.org
 • GambleAware – Jinsi ya Kucheza Micheza ya Kubashiri kwa Wajibu
 
 1. Dhibiti Matumizi yako
Tunawahimizi wateja wetu wote kushiriki kikamilifu katika usimamizi wa akaunti wa michezo ya kubashiri na hivyo kuwapatia vipengele mbalimbali vya kucheza michezo ya kubashiri kwa wajibu.
 1. Mipangilio ya Ukomo wa Amana na Ukomo wa Madau
 
Fanya udhibiti wa kifedha wa akaunti yako ya michezo ya kubashiri ukiwa na uwezo wa kuweka ukomo uupendao wa kuweka amana na ukomo wa madau. Ukomo wa Amana na Ukomo wa Dau unaweza kuwekwa kwa kipindi kifuatacho:
 • Kwa siku
 • Kwa Wiki (Jumatatu hadi Jumapili)
 • Kwa Mwezi (mwezi wa kalenda)
Unapoomba, ukomo wa amana unaweza kupunguzwa, kuongezwa au kuondolewa kabisa. Kuongezeka au kuondolewa kabisa kwa ukomo wa amana kutaanza kufanya kazi baada ya angalau kipindi cha saa 24 za mapumziko, huku kupungua kwa ukomo wa amana kunaweza kuanza kufanya kazi papo hapo.
Iwapo ungependa kuweka au kurekebisha ukomo wa amana, tafadhali wasiliana na Huduma kwa Wateja / [email protected] kwa msaada.
 
 1. Ukomo wa Hasara
 
Fanya udhibiti wa kifedha wa akaunti yako ya michezo ya kubashiri ukiwa na uwezo wa kuweka ukomo uupendao wa hasara. Ukomo wa Hasara unaweza kuwekwa kwa vipindi vifuatavyo:
 
 • Kwa siku
 • Kwa Wiki
 • Kwa Mwezi (mwezi wa kalenda)
 • Ukomo wa Hasara kwa Mwaka (mwezi wa kalenda)
 
Unapoomba, ukomo wa hasara unaweza kupungua, kuongezeka au kuondolewa kabisa. Upunguzaji au uondoaji kabisa wa ukomo wa hasara utaanza kufanya kazi baada ya kipindi cha saa 48 cha mapumziko, huku kuongezeka kwa ukomo wa hasara kutaanza kufanya kazi papo hapo.
Iwapo ungependa kuweka au kurekebisha ukomo wa amana, tafadhali wasiliana na Huduma kwa Wateja / [email protected] kwa msaada.
 
 1. Vipimo vya Kikao
 
Kwenye bidhaa zetu za michezo ya kubashiri, utendaji wa kipima kikao unakupatia kumbusho ya kiungwana kuhusu muda ulioutumia kicheza. Kumbusho litatokea kwenye skrini kwa dakika 60 (au baada ya muda mfupi kama umeuchagua) baada ya kuweka ubashiri wako wa kwanza, na litakupatia chaguo la kuendelea kucheza au kuondoa programu ya michezo ya kubashiri.
 
 1. Mapumziko (kipindi cha mapumziko)
Tunafahamu kwamba hali binafsi/ya kifedha ya Mteja inaweza kubadilika na kwamba nyakati nyingine inaleta maana kupumzika kidogo kucheza michezo ya kubashiri na unaweza kufanya hivyo kwa kuomba kipindi cha Mapumziko kwa muda wowote uliowekwa tayari hadi kipindi cha juu cha siku 7, ikiwemo kipindi kifuatacho kilichopendekezwa:
 1. Saa 24
 2. Siku 2
 3. Siku 7 / wiki 1
Vipindi vya Mapumziko vilivyo tajwa hapo juu havina ukomo, lakini vimetolewa kama mfano tu, ambapo lazima utambue kwamba unaweza kuomba kipindi cha Mapumziko cha muda wowote kuanzia saa 24 na hadi muda wa juu kabisa wa siku 7.
Mara baada ya kupokea ombi lako, Kampuni itachukua hatua stahiki kuweka zuwio la muda kwenye akaunti yako ya michezo ya kubashiri iliyofunguliwa kwenye Tovuti, hadi pale kipindi cha mapumziko kitakapokwisha.
KUMBUKA: Mara baada ya kipindi cha Mapumziko kwisha, akaunti yako ya michezo ya kubashiri itaamilishwa kiotomatiki. Vinginevo, na unapoomba tu, tutapitia akaunti yako ya michezo ya kubashiri kuangalia uwezekano wa kuamilishwa upya kabla ya kipindi cha mapumziko kuisha na, ikiidhinishwa, ruhusa ya kushiriki itatpkea katika kipindi cha siku ya 7-ya mapumziko.
 1. Acha Kamali – Kuondolewa (Kujiondoa Mwenyewe Kwa Muda au Moja kwa Moja)
Iwapo, katika hatua yoyote, umepata wasiwasi kuhusu tabia yako ya kucheza michezo ya kubashiri, au umefika kiwango ampacho unahisi huweze tena kucheza michezo ya kubashiri kwa usalama, unatakiwa kuacha na tunaweza kukusaidia kwa kukutoa katika ushiriki wa baadae katika Huduma hii (kama ilivyofasiliwa katika Vigezo na Masharti ambayo kwayo sera ya sasa ni sehemu yake) inayotolewa na Kampuni kwenye Tovuti.
Mara baada ya kupokea ombi lako la  Kujiondoa Mwenyewe, tutachukua hatua stahiki:
 1. kukuzuia / kukufungia kushiriki kwenye michezo, kuweka bashiri au kuweka amana kwenye akaunti yako ya michezo ya kubashiri iliyofunguliwa kwenye Tovuti, katika kipindi cha kujiondoa mwenyewe.
 2. kuwasiliana na wewe kuangalia uwezekano wa kukurudishia fedha zozote zilizobakia kwenye akaunti yako, kulingana na masharti yoyote ya madau yaliyosalia na fedha kidogo za bonasi; na
 3. kukuunganisha na shirika lililobobea kwenye michezo ya kubashiri/kituo cha matibau kama ilivyoainishwa katika Sehemu ya 1 ya sera hii;
 4. Kukusajili kwenye Rajisi ya Kujiondoa Mwenyewe.
KUMBUKA: Mara baada ya kujitoa mwenyewe kwa kipindi kilichokusudiwa kwisha, akaunti yako ya michezo ya kubashiri itaamilishwa kiotomatiki. Iwapo ni  kujitoa mwenye kwa muda ambao haujakusudiwa (ambako kutachukuliwa kama kujitoa moja kwa moja) kunapokuwa kumewekwa, akaunti yako ya michezo ya kubashiri itafungwa.
Kampuni itahifadhi rajisi ya wachezaji wote ambao wameomba kujitoa moja kwa moja au kwa muda au kuzuiwa kupata michezo ya bahati kupitia kipindindi cha Mapumziko, ambacho Mwendeshaji atawasilisha, kwenye vyombo vya udhibiti anapoombwa.
Wachezaji ambao wamejisajili katika rajisi iliyotajwa hapo juu wanaweza tu kuomba kuondolewa kwenye rajisi hii baada ya kwisha kipindi cha miezi sita (6) tokea siku wamejisajili katika rajisi husika.
Mara zote wachezaji wanaweza kuomba kubatilisha hatua za kujitoa wenyewe na, hivyo, kutokana na kujiondoa kwao kwenye Sajili ya Kujiondoa Mwenyewe iliyohifadhiwa na Kampuni, ambako kutaanza kufanya kazi mwezi mmoja baada ya kupokea maombi ya wachezaji na iwapo tu wastani wa chini wa kipindi cha miezi sita ya kujitoa mwenyewe kupita (yaani iwapo kipindi cha miezi sita (6) tokea siku ya usajili wao kwenye Rajisi ya Kujitoa Mwenyewe kupita).
Ilimradi masharti yaliyoelezwa katika aya iliyotajwa hapo juu yamefikiwa na maombi ya wachezaji ya ubatilishaji wa hatua za kujitoa mwenyewe na kujiondoa kwao kwenye Rajisi ya Kujitoa Mwenye iliyohifadhiwa na Mwendeshaji kumethibitishwa na Kampuni, madhara ya ubatilishaji huo ni:
 1. Iwapo kujitoa mwenyewe kulikuwa kwa muda fulani uliokusudiwa, akaunti ya michezo ya kubashiri itaamilishwa upya;
 2. Iwapo kujitoa mwenyewe kulikuwa kwa moja kwa moja (yaani kwa kwa muda usiokusudiwa), na kwa sababu akaunti ya michezo ya kubashiri kufungwa, akaunti ya michezo ya kubashiri utafunguliwa upya.
 
Kampuni ina haki ya kufuta ruhusa ya mteja kushiriki kwenye michezo ya kubashiri bila kikomo, iwapo inaamini kwamba mtu huyo ana matatizo ya kucheza kamali.
Iwapo maombi ya wachezaji ya ubatilishaji wa hatua za kujitoa mwenyewe na kujiondoa kwao kwenye Rajisi ya Kujitoa Mwenyewe iliyohifadhiwa na Mwendeshaji hakujaidhinishwa na Kampuni, na kwa sababu hiyo majina yao yataonekana kwenye Rajisi ya Kujitoa Mwenyewe iliyohifadhiwa na Mwendeshaji, iwapo wachezaji watabainika wanajaribu kufungua akaunti mpya za michezo ya kubashiri kwenye Tovuti, Mwendeshaji atazifunga akaunti hizo na jumla ya fedha iliyopo kwenye akaunti za michezo ya kubashiri itanyang'anywa na kuhifadhiwa na Kampuni.
Ikiwa kama hatua ya kuzuia, tunapendekeza kwamba ufikirie kutumia ulinzi uleule wa Kujitoa Mwenyewe kwa waendeshaji wengine wa ambao wanasimamia akaunti zako za michezo ya kubashiri.
Iwapo unahitaji kuacha kucheza michezo ya kubashiri, tafadhali wasiliana na Huduma kwa Wateja / [email protected] kwa msaada wa haraka.
Kampuni haitatuma nyenzo zozote za matangazo ya biashara au masoko kwa wacheza ambao wamejitoa kwa muda au moja kwa moja, au kwa wachezaji ambao wameomba kuzuiwa kushiriki kwenye michezo ya kubashiri kupitia kipindi cha Mapumziko.
 1. Maelezo ya Shughuli
Taarifa inayohusiana na kila vipindi vyako vya mchezo kwenye Tovuti inaweza kuhakikiwa angalau kwa siku 90. Taarifa inajumuisha tarehe ya kuanza na muda wa kipindi chako cha mchezo, pamoja na muda uliotumika. Taarifa zaidi kuhusiana na shughuli uliyokuwa ukiifanya katika akaunti ya michezo ya kubashiri iliyofunguliwa kwenye Tovuti pia inaweza kuhakikiwa kwa kipindi cha angalau siku 90. Taarifa inajumuisha maelezo ya kina kuhusu salio la akaunti yako, historia ya michezo (ikiwemo kiasi cha ubashiri/madau, ushindi na kupoteza),amana, utoaji fedha na miamala mingine kama hiyo.
Aidha, kutakuwa na ujumbe wa onyo utakaotumwa kiotomatiki wakati wa uchezaji mchezo, ukikujulisha kuhusu muda ulioutumia kwenye Tovuti au kwenye mchezo, kila baada ya dakika 60.
 1. Kamali Chini ya Umri
 
Tunachukua hatua kali kuhakikisha kwamba watu wenye umri unaoruhusiwa kisheria tu wanashiriki na kuingia katika tovuti yetu. Uchunguzi huo unajumuisha mchakato wa utambulisho na uthibitisho ili kuthibitisha vyote umri na utambulisho mara baada ya kuingia na kila wakati unapotembelea tovuti yetu. Kwa kila muunganisho wa kwenye tovuti yetu, ujumbe wa onyo kwa watoto unaopinga kujihusisha na kamali utachezwa. Zaidi ya hayo, tunaweza kuwaomba wateja kuwasilisha nakala ya nyaraka za utambulisho zenye picha (hati ya kusafiria au kitambulisho kilichotolewa na serikali), ili kuthibitisha vyote umri na utambulisho.
Maelezo yoyote binafsi tunayokuomba ni ya kuthibitisha utambulisho wako – haya ni matakwa ya kisheria kwa ajili ya ulinzi wako mwenyewe vilevile ulinzi wetu. Iwapo una maswali yoyote kuhusu ukaguzi wetu wa utambulisho, tafadhali usisite kuwasiliana na Huduma kwa Wateja / [email protected] muda wowote.
 
TAFADHALI KUMBUKA KWAMBA YEYOTE MWENYE UMRI WA CHINI YA MIAKA 18 AKIBAINIKA KUTUMIA TOVUTI HII USHINDI WAKE WOWOTE UTANYANG'ANYWA.
Mifumo ya Uchujaji
 
Mwendeshaji anashauri na kuhimizi wateja wake kuwazuiwa watoto dhidi ya kutumia tovuti za kamali. Huduma ya uchujaji itawasaidia na kuwaongoza wazazi kudhibiti matumizi ya intaneti, kulingana na vigezo husika. Wazazi wanaweza kutumia vichujio kuzuia watoto wao kutumia tovuti za kamali.
 
Iwapo unatumia kompyuta yako na marafiki zako au wanafamili ambao wana umri unaoruhusiwa kisheria kusajili au kubashiri kwenye tovuti zetu, tafadhali fikiria kutumia huduma tarajiwa za uchujaji kama vile:
 
Net Nanny™ www.netnanny.com
 
CyberPatrol www.cyberpatrol.com

Hapana, bashiri zote ni fainali. Mara baada ya kuthibitisha ubashiri wako, huwezi kufuta ubashiri. Tafadhali zingatia hili unapothibitisha ubashiri..

Je, ninawezaje kuweka ubashiri wa mkusanyiko?

Chagua michezo/uchaguzi wote ambao ungependa kubashiri katika mkusanyiko. Chini ya kuponi yako utaona nafasi kwa ajili ya mkusanyiko wako na kisanduko cha wewe kuweka dau lako.

Unaweza kuunganisha hadi michezo 40 kwenye mkeka.

 1. Betway sets the maximum pay-out limit per customer for each sport at its own discretion. It is the responsibility of the customer to ensure they are aware of each limit before the bet placement. In the event of an accumulator or multiple leg bet, the maximum pay-out will be applied according to the lowest limit.
 2. Dead-Heats: When a Dead-Heat occurs winners are paid on a “split-stakes” basis. (e.g. if 2 horses dead-heat than half the stake is paid as a winner.)
 3. Palpable Error Rule: All odds, lines and handicaps are subject to fluctuation and become fixed only at the time of bet acceptance. Where a palpable error or system failure results in an incorrect price, line or handicap taken in a bet – the bet, or part of the bet if it is a multiple /parlay will be void. If the error is noticed in time Betway will make reasonable efforts to contact the customer to allow the choice of placing another bet at the correct odds/line/handicap.
 4. Bets on events that have started will be void unless it is a live-betting event.
 5. If any fixture/event is not played or postponed on its scheduled date for any reason, all bets will stand for the following day. If after that time the fixture/event is not played then all bets will be made void. This rule stands for all sports except Tennis, Baseball (See below General Rule 6.) and Football tournament/non regular season matches (see Football Rules) Enhanced Multiples. If any of the events / matches are postponed or abandoned and are not played within 24 hours of scheduled Kick Off – The Enhanced Multiple will be void.
 6. If any Baseball game is postponed the above rule (General Rule 5.) does not stand and all stakes will be voided as soon as confirmation of postponement is received.
 7. The official result is final for settlement purposes except where specific rules state the contrary. The podium position in Motor Sport racing, the medal ceremony in athletics and any similar official ceremony or presentation in other sports are to be treated as the official result.
 8. If any Match is abandoned due to injury, bad weather, crowd trouble etc. all bets that have already been settled up until the time of abandonment will stand. For example: If a football match is abandoned in the second half, all bets involving the 1st half will stand. Furthermore, if there has been a goal scored, the first goal scorer market will stand, but the last and any time goal scorer bets will be void. For tennis: if a player retires injured in the 3rd set, all bets to win the 1st and 2nd sets will stand.
 9. Multiple bets which combine different selections within the same event are not accepted where the outcome of one affects or is affected by the other.
 10. Betway reserves the right to refuse the whole or part of any bet and to make ambiguous bets void. No bets will unreasonably be declared void.
 11. Betway reserves the right to cancel any bets from customers who place money on an event where they are in any way involved, as participants, referee, coach etc.
 12. For the purposes of the odd/even markets – zero goals/points counts as even, unless specified.
 13. Collusion
  1. A number of bets may be treated as being one when a client places multiple copies of the same bet. When this occurs all bets may be voided apart from the first bet struck. A number of bets that contain the same single selection may be treated as being one. When this occurs all bets may be voided apart from the first bet struck. An example would be where 1 particular selection is repeatedly included in Multiple bets involving other short-priced selections.
  2. Where there is evidence of a series of bets each containing the same (or very similar) selection(s) having been placed by or for the same individual or syndicate or individuals, Betway reserves the right to make bets void.
 14. The use of a “banker” selection or selections to get round online limits is not permitted. Betway reserves the right to void any bets when 1 single selection (“a banker”) is combined with other selections to circumvent Betway’s online betting limits. When this occurs all bets may be voided apart from the first bet struck.
 15. Betway is not responsible for any errors in regards to the announcing, publishing, times, results or venues displayed on this site, despite every effort being made to ensure their accuracy. It is the sole responsibility of the customer to check such information is accurate at the time of publication.
 16. Betway reserves the right to withhold payment and to declare bets on an event void if we have evidence that the following has occurred: (i) the integrity of the event has been called into question or (ii) matchrigging has taken place. Evidence may be based on the size, volumes or pattern of bets placed with Betway across any or all of our betting channels.
 17. Betway allows only one account per person. Any subsequent accounts opened under the same postcode/personal details/IP address that are found to be related to any existing account may be closed immediately and any bets will be voided at Betway's discretion. Betway reserves the right to reclaim any winnings attained by these means.
 18. Unless listed either in conjunction with the bet offer, or else in the Sport Specific rules, all bets should be considered valid for the result at the end of the "Regular Time" or "Full Time" only. "Regular Time" or "Full time" is defined as interpreted by the official rules published by the respective governing association. For example, in football, full time is stipulated to be 90 minutes including injury time, and in ice hockey it is stipulated as the 3 x 20 minute periods. Should the governing association decide to stipulate, before the start of the event, that the said event is to be played over a different duration, this will be treated as being the official rules for the event. Nonetheless, such occurrence is limited to the "regular" playing time and does not include any prolongation such as extra time or overtime, unless explicitly stated. It is the responsibility of the customer to be aware of the length of the event before they place their bet.
   

We aim to ensure that the all information displayed on our site is accurate, however, such information is to be used as a guide only. We assume no liability in the event of any particular information being incorrect (eg: date, time, score, results etc.) Please make reference to our betting rules for all relevant information in relation to bet settlements. Players should be aware that with regards to in-play betting, live transmissions may be delayed. This delay may vary from player to player based of factors such as network speed, connectivity and other external factors which are out of Betway’s control.

Where we have reason to believe that a bet is placed after the outcome of an event is known or after the selected participant or team has gained a material advantage (e.g. a score, sending off etc.) we reserve the right to void the bet, win or lose.


 1. Overtime counts on all markets unless otherwise stated. Where offered, the “Win/Draw/Win” and “half time - full-time” Markets are settled on the result at the end of Regulation Time and do not include Overtime.
 2. For Player Match-Up Bets, all the quoted players must compete in at least one down for bets to stand. For Player Props, bets are action if player competes in one down.
 3. If the conclusion of a 2 runner event is a tie, draw or exactly the number of quoted points and no price is offered for this conclusion, then the end result is a “push”. When this occurs, the resolution of solitary bets is to return stakes. For compound bets the selection is treated as a non-runner and the bet will be settled on the outstanding selections.
 4. For Match-Half and Quarter Betting, the entire match half or quarter must complete in full for bets to stand.
 5. The fixture must be concluded in full for all props, total points and special markets to stand. If the match is not concluded in full then bets will be refunded unless additional play could not impinge on the result.
 6. Conference Winner Markets are settled on the winner of the Conference Finals in the playoffs.
 7. Bets on teams to win the division will be settled on official standings
 8. For 1st Offensive Play betting, a quarterback sack counts as a pass play.
 9. For the following Markets your player must be suited up/active for bets to stand: First/Last and Anytime Touchdown Scorer. ([D/ST] refers to Defense/Special Teams).
 10. Abandoned or postponed matches are void unless rearranged and played in the same NFL weekly schedule (Thursday - Wednesday local stadium time) except for those bets that have already been determined at the time of abandonment or postponement.

Athletics Rules

 1. Bets are settled on the result immediately declared by the official International Association of Athletics Federation (IAAF), irrespective of any subsequent enquiry.
 2. If a track or field event is cancelled for any reason prior to the event, all bets will be void.
 3. The total medal tally will be determined by the officially published IAAF results. Any subsequent disqualifications or alterations will not be included.
 4. Dead Heat rules apply.
 5. Postponement/Rescheduling – If an event is postponed and rescheduled to occur within 48 hours of the original start time all bets will stand. Bets will be void if not rescheduled within this timeframe unless the event is part of a multi-event championship and is completed before the closing ceremony.

Individual/Team Events

 1. Outright - Bets are settled all in compete or not.
 2. To Make The Final/Win A Medal/Betting Without - Bets are settled all in compete or not.
 3. Athletes against The Field - All named athletes must start for bets to count. 'The Field' comprises of all other unnamed runners.
 4. Head to Heads - Both competitors/teams must start for bets to stand; if either competitor does not start all respective bets are void.
 5. Group Betting - Only the quoted athletes count for settlement purposes. In the event of one or more of the quoted athletes being declared a non-runner then the entire market will be void.

Specials

 1. Final Digit, Order Betting, To Break World Record - Named athletes must start for bets to stand.
 2. Bets on final digit of athlete’s performance are settled on official results. e.g. for 200m winner at 19.96secs, 6 would be the winner for settlement purposes. For Long Jump winner at 8.32m, 2 would be declared the winner for settlement purposes.
 3. Order Betting is settled on the official result. For any named athletes who do not compete, bets are void.
 4. The named competitor must start the event for bets to stand.
 5. A DQ (disqualification) counts as starting the event

General Rules

 1. All match markets include overtime, if played, unless otherwise stated.
 2. Regulation time must be completed for bets to stand unless otherwise stated.
 3. If the duration of a match is changed by the governing body prior to the commencement of play, the revised game length will be regarded as the official regulation time for this match, and all bets will stand as long as this new regulation time is completed.
 4. If a match venue is changed then bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If the home and away team for a listed match are reversed then bets placed based on the original listing will be void.

Match Betting

If any match ends in a draw/tie, including overtime if played, then stakes will be refunded unless a price is offered for the draw/tie. Bets will be settled on the official AFL result only.

Quarter/Half Betting

For all quarter/half betting, in the event of a specific quarter/half not being completed bets will be void, unless the specific market outcome is already determined. If a game goes to overtime then this will be included for settlement purposes (considered a continuation of the 4th quarter/2nd Half).

Double Result

Predict the outcome of the specified match at half-time and full-time including overtime if played.

Team To Score First

The market covers any score e.g. Goal/Behind for settlement purposes.

Team to Score First Goal

The market covers Goal only for settlement purposes.

First Goalscorer/Last Goalscorer/To Score A Goal/Player To Score 2, 3 Or More

Bets on players taking no part in the match will be void. If your player is an unused substitute, or takes the field as a designated substitute after a goal has been scored then bets on your player to score the first goal will be made void. If your player has taken the field as a designated substitute at any time prior to the first goal being scored then your bet stands. If your player is one of the interchange players then your bet stands. All players that take part in a match will be considered runners for Last Goalscorer, To Score a Goal and Player To Score 2, 3 Or More betting.

Best On Ground/Man Of The Match

Settlement will be based on the player judged to be the Medal Winner in the specified match. Bets on players taking no part in the match will be void. Dead-heat rules apply.

Scorecast (Winning Margin and Player to Score First Goal)

Settlement for all Scorecast markets is based on the first goal scored as opposed to the first score. If your player takes the field after a goal has been scored, or does not take part in the game prior to a goal being scored, then bets will be made void. If a match is abandoned after a goal has been scored then all bets will be settled as singles on the first goalscorer at the appropriate odds.

Season Betting

With the exception of Premiership winner, AFL seasonal markets offered will be regular season only, and based on the official AFL ladder. If in any market teams are tied, the winner will be deemed the team with the best percentage (or worst percentage for Wooden Spoon).

Most Losses (Regular Season)

- Settled on the team recording the most losses during the regular season. In the event of two or more teams recording the same number of losses, the winner will be determined as the team with the worst for-and-against differential. Regular Season must be completed for bets to stand.

Any penalties or appeals heard after the end of the scheduled season which may subsequently alter the league placing will not count for betting purposes.

International Rules Series

Bets will be settled on official GAA/AFL result only


General Rules

 1. Statistics provided by the official score(s) provider or the official website of the relevant competition or fixture will be used to settle wagers. Where statistics from an official score(s) provider or official website are not available or there is significant evidence that the official score(s) provider or official website is incorrect, we will use independent evidence to support bet settlement. In the absence of consistent, independent evidence or in the presence of significant conflicting evidence, bets will be settled based on our own statistics.

Match Betting

 1. In the event of a match starting but not being completed then all bets will be void unless after the start of the match a player is disqualified in which case the player/team progressing to the next round or being awarded the victory will be deemed the winner for settlement purposes.
 2. In the event of the statutory number of games being changed or differing from those offered for betting purposes then the player/team progressing to the next round or being awarded the victory will be deemed the winner for settlement purposes.
 3. In the event of any of the named players in a match changing before the match starts then all bets void.

Outright Betting

 1. Outright Betting is all-in compete or not.
 2. Where applicable the podium presentation will determine the settlement of bets. Subsequent disqualifications and/or appeals will not affect bets.

Handicap Betting/Match Totals

 1. In the event of retirement or disqualification, bets will be void unless the outcome is already determined.
 2. In the event of the statutory number of games being changed or differing from those offered for betting purposes then all bets are void.

Player Total Points/Match Total Points

 1. In the event of retirement or disqualification, bets will be void unless the outcome is already determined or there is no conceivable way the set and/or match could be played to its natural conclusion without unconditionally determining the result of that market.

All markets are based on regulation time for settlement purposes (overtime does not count).


 1. All games must start on their scheduled local date for bets to stand. If a game has been postponed to another day or cancelled before its due start time all bets are void.
 2. American and National League winner markets are settled on the winner of the two League Championship Series in the playoffs.

Pre Games Rules:

 1. Listed pitchers must start - a wager that specifies both starting pitchers. Any variation constitutes no action. Wagers with ‘One specified pitcher’ and ‘Listed pitchers must start’ that were placed when the named pitcher was originally listed are no action if the listed pitcher is changed and is then re-listed back to the original pitcher.
 2. It is the client’s responsibility to ensure they are aware of any relevant pitching changes.
 3. Extra innings if played will not count in all markets unless Inning or Period specific.

4½ innings rule:

 1. If a game is 'called', or suspended, winners and losers for betting are official after at least 5 full innings of play unless the home team is leading after 4½ innings. If a game is 'called', or suspended the winner is determined by the score after the last full inning (unless the home team scores to tie, or takes the lead in the bottom half of the inning, in which case the winner is determined by the score at the time the game is called). Suspended games do not carry over.

8½ innings rule:

 1. Total and run-line (handicap) betting - The game must go at least 9 full innings (or 8½ innings if the home team is ahead) for bets to stand. Suspended games do not carry over.

Side and Prop Betting:

 1. If a game is suspended, winners and losers for betting are certified after at least 5 innings of play, or four and a half innings (see 4 ½ Innings Rule) if the home team is winning. If a game is suspended, the winner is determined by the score after the previous full inning. (Unless the home team scores to tie, or takes the lead in the bottom half on the inning, in which case the winner is determined by the score at the time that the game is suspended.) Stakes will be refunded if the home team ties the game and it is then suspended.

Totals Betting:

 1. When betting on Total Runs, the Game must go to 9 innings (See 8 ½ Innings rule if the home team is ahead) for bets to stand, except where the Game Total has already gone over. If a Score has already gone over the quoted Total, then bets on the Over will be settled as winners, with bets on the Under settled as losers. This includes where the natural conclusion of the game would have meant the outcome of the total quoted would be determined (e.g. MLB game is called, or suspended at 5-5) bets on Over 10 or 10.5 would be settled as winners, with bets on Under 10 or 10.5 being settled as losers, since any natural conclusion to the match would have at least 11 runs.
 2. Team Totals - subject to 8 ½ innings rule EXCEPT where the team total has already gone over (if team total has already gone over the quoted total, then bets on the over will be settled as winners, with bets on the under settled as losers).

Run Line (Handicap) Betting:

 1. When betting on Run Lines (Handicaps), the Game must go to 9 innings (8 ½ if the home team is ahead) for bets to stand.

Individual innings bet:

 1. The full inning must be concluded for bets to stand unless additional play could not influence the result.

Winning Margins:

 1. Subject to 8½ innings rule. Settlement includes extra innings for MLB. If an MLB game ends in a Tie when a game is called/suspended, bets will be void.

First x Innings bets:

 1. Bets will be settled on the result after the first x innings have been completed. The full Inning or period must be played for bets to stand unless additional play could not influence the result.

First to Score bets:

 1. The first team to reach the required number of runs will be settled as the winner. Bets on Neither require the 8½ innings rule to apply to be settled as winners.

Team Scoring First Wins Game:

 1. 8½ innings rule applies.

Last to Score

 1. 8½ innings rule applies.

Player and Pitcher bets:

 1. Winning bets must predict the performance of player/pitchers in the match. For match-ups bets to stand both players must be in official starting line-up.
 2. Bets stand provided that 8½ innings are played. In the event of a pitching change all bets will be void (no action).
 3. Most Total Bases bets are calculated by adding all hits a player makes as per: Single = 1 Base, Double = 2, Triple = 3, Home Run = 4. Only these count.

In-Play Rules:

 1. All In-play bets stand irrespective of starting pitchers.
 2. All markets include extra innings unless stated as individual or period specific.
 3. Money Line is subject to 4 ½ Innings rule.
 4. Totals / Run Line are subject to 8 ½ Innings rule.
 5. 9 Inning markets do not include Extra Innings and are subject to the 8 ½ innings rule.
 6. Individual Innings / Period Specific: The full Inning or period must be played for bets to stand unless additional play could not influence the result.

MLB Playoff Games only:

For any suspended MLB playoff game that resumes within 72 hours of the suspension, all bets will stand and be settled after the completion of the game. If the game is not completed within 72 hours, following the time of suspension, then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.

Proposition Bets:

 1. Regular Season Series Bets: Bets on MLB Regular Season Series are placed on the outcome of the first three games played in each Series. Pitchers cannot be listed; all wagers will have action irrespective of starting pitchers. Neither team can play another opponent between scheduled games. Only the first three games played count for betting purposes. Bets stand provided a minimum of two games have been played. If two of the first three games are postponed or cancelled – all bets are void. Called games will count towards grading provided it is officially declared a regulation game (4 ½ innings rule).

Regular Season Wins:

 1. All 162 regular season games must be played for wagers to have action unless the outcome is already determined.

Grand Salami:

 1. The Baseball Grand Salami will be decided by the total runs scored in all MLB games scheduled for that day (local date). No Listed Pitchers. All scheduled games - 8½ innings rule applies. If any game is cancelled or stopped before the completion of 8½ innings, all wagers on the Grand Salami will be cancelled.

Settlement of Bets:

 1. All bets settled on official score as per official league source.

US Basketball (NBA/WNBA/NCAA/WNCAA)

All games must start on their scheduled local date for bets to stand. If a match venue is changed, bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If a game has been postponed to another day or cancelled before its due start time all bets are void.

NBA

Regular time is 48 minutes play. At least 43 minutes of play must elapse for NBA game bets to stand. If the game is abandoned for any reason before 43 minutes play is completed, then all bets will be void except for those markets which have been unconditionally determined. If an official result is declared then all bets stand.

WNBA

Regular time is 40 minutes play. At least 35 minutes of play must elapse for WNBA game bets to stand. If the game is abandoned for any reason before 35 minutes play is completed, then all bets will be void except for those markets which have been unconditionally determined. If an official result is declared then all bets stand.

NCAA

Regular time is 40 minutes play. At least 35 minutes of play must elapse for NCAA game bets to stand. If the game is abandoned for any reason before 35 minutes play is completed, then all bets will be void except for those markets which have been unconditionally determined. If an official result is declared then all bets stand.

Pre-Game Rules, Including Game Props:

 1. All pre-game bets Exclude overtime unless otherwise stated.
 2. In 2-Way markets, ‘Push’ rules apply unless otherwise stated below. Stakes on single bets are returned, and in multiples/parleys the selection is treated as a non-runner.
 3. Match Winner or “Money Line” - Predict the team that will win the match.
 4. Handicap Betting or “Points Spread” - Predict the team that will win the match after the handicap has been applied to the actual score.
 5. Total Match Points - Predict whether the total points scored in the match will be over or under a specified figure.

Player Match-Ups/Performances

 1. Wagering is available on the performance of named player in a variety of achievements e.g. points, rebounds, assists, blocks, free throws. Push rules apply.
 2. Relevant players must be dressed and see court-time for bets to stand. Overtime counts for any player props unless specified otherwise.
 3. Individual players’ performances are matched for betting purposes in a player match-up. Handicaps may be used and are applied to each player’s actual score to determine the result. Push rules apply.
 4. Double/Double: player must record 10 or more in two of the following five statistical categories: Points, Assist, Rebounds, Blocked Shots, Steals.
 5. Triple/Double: player must record 10 or more in three of the following five statistical categories: Points, Assist, Rebounds, Blocked Shots, Steals.

In-Play Game Bets EXCLUDE Overtime unless otherwise stated

 1. If a game is postponed or cancelled after the start, all game and second half bets will stand if their result is already determined or there are 5 minutes or less remaining at the time of the postponement/cancellation, otherwise bets are void.

In-Play Half Bets

 1. The first half must be completed for first half bets to stand. If a game is postponed or cancelled after the start, for game and second half bets there must be 5 minutes or less remaining for bets to stand, unless settlement of bets is already determined.

In-Play Quarter Bets

 1. The quarter must be completed for bets to stand, unless settlement of bets is already determined.

Futures/Tournament Props

 1. NBA Regular Season Wins/Match-Ups – Team must complete at least 80 regular season games for bets to stand unless the remaining games during the course of the season do not affect the result.
 2. To Win Division – NBA tie-break rules apply.
 3. To Win Conference – The team that progress to the NBA Championship will be deemed the winner of the Conference.
 4. Settlement of all markets will be determined by official rankings and statistics provided by tournament governing bodies, eg. NBA, WNBA, NCAA.

Outright, Division, Conference and Regional Betting

 1. All bets stand regardless of team relocation, team name change or season length.

Series Betting

 1. Bets are void if the statutory number of games (according to the respective governing organisations) are not completed or are changed.

Settlement of Wagers

 1. Statistics provided by the official score(s) provider or the official website of the relevant competition or fixture will be used to settle wagers. Where statistics from an official score(s) provider or official website are not available or there is significant evidence that the official score(s) provider or official website is incorrect, we will use independent evidence to support bet settlement.
 2. In the absence of consistent, independent evidence or in the presence of significant conflicting evidence, bets will be settled based on our own statistics.

All Other Basketball

 1. Overtime does not count on all markets unless otherwise stated.
 2. Win/Draw/Win and Double Chance markets are settled on the result at the end of regulation time and do not include overtime.
 3. For player match up bets, all the quoted players must compete in the game for bets to stand.
 4. If the conclusion of a 2 runner event is a tie, draw or the amount of quoted points and no price is offered for this conclusion, then the outcome is a “push”. When this happens, the settlement of solitary bets is to return stakes and for compound bets the selection is treated as a non-runner and the bet will be settled on the outstanding selections.
 5. For match-half and quarter betting, the entire half or quarter must complete in full for bets to stand.
 6. The fixture must be completed in full for all props, total points and special markets to stand. If the fixture is not completed in full then bets will be refunded except for those markets which have been unconditionally determined.
 7. Overtime counts for any player props unless specified otherwise

All Win/Draw/Win, Over/Under Goal Lines, Handicap and Spread markets will be settled at the end of three periods of play. Extra time and Penalty shoot-outs do not count.

All other football rules apply.


 1. In the event of any of the named players in a match changing before the match starts then all bets are void. In the event of a match starting but not being completed then all bets will be void, except for markets where the result is already determined.

Outright Betting

 1. All in, complete or not. All outright bets will stand even if the selected player does not take part.

Match Betting

 1. A match must be played within 48 hours of the original scheduled start time for bets to stand.
 2. If a match does not take place for any reason (e.g. a player withdraws injured), all pre-match bets will be void and stakes returned.
 3. In the event of a match starting but not being completed then the player progressing to the next round will be deemed the winner.
 4. In the event of a match starting but not being completed, the following markets will be void, unless the specific market outcome is already determined:
  1. Match Handicap
  2. Total Points (2-Way)
  3. Total Sets
  4. Total Points Odd/Even
  5. Player Total Points (2-Way)
  6. Set Betting/Correct Set Score

Set/End Betting

 1. In the event of a Set/End starting but not being completed, the following markets will be void, unless the specific market outcome is already determined:
  1. Set Handicap
  2. Total Points (2-Way)
  3. Total Sets/Ends
  4. Total Points Odd/Even
  5. Player Total Points (2-Way)
  6. Set Betting/Correct Set Score

Bet Settlement

 1. Bets will be settled on the official result announced in the ring. Subsequent appeals/amendments do not affect settlement (unless the amendment was made due to human error when announcing the result).
 2. Failure to come out for a round - If a boxer fails to come out for the next round, bets will be settled on his opponent having won the bout in the previous round.
 3. Change to scheduled number of rounds - All outright bets on the match, and bets on cancelled/postponed fights will be made void.

Abandoned Fights

 1. All bets will be void on fights that are abandoned before completion unless otherwise stated or the bet has already been settled. All bets will be void in the event of a boxer being substituted.

Postponed/Rearranged Fights

 1. In the event of a fight being postponed, rearranged or moved to a different venue, all bets will stand for 14 days, inclusive of the original starting date.

Bout Prices

 1. Winning bets must predict which boxer wins the fight.
 2. Fights officially start for betting purposes after the bell is sounded for the first round. For the purposes of this bet a price is offered for the 'Draw'. If this occurs all bets on either boxer will be settled as losers.

Round Prices/Group Round Prices

 1. Winning bets must predict the round or group of rounds in which the fight ends.
 2. If the number of rounds in a bout is reduced by more than two all bets will be void. If the number of rounds in a bout is reduced by two or less only bets on the rounds not fought will be void unless otherwise requested pre-fight. In the event of a clash of heads or a low blow resulting in the judges' scorecards being used to determine the winner before the scheduled number of rounds are completed, the boxer declared the winner will be deemed to have won by a stoppage at the time the bout was halted. All bets for 'Win on Points' require the full number of rounds to be completed to be successful. If either boxer fails to enter the ring after a bell, the fight will be deemed to have finished in the previous round.
 3. If a fight is stopped before the full number of rounds has been completed, or if a boxer is disqualified and a points decision is awarded, bets will be settled on the round in which the fight was stopped.

How Will The Fight Be Won Prices/Method Of Victory

 1. Winning bets must predict the method by which the fight will be won.
 2. KO, TKO or DQ - Knockout (KO) is when the boxer does not stand up after a 10 count. Technical knockout (TKO) is the 3 knockdown rule or if the referee steps in to stop the fight. Disqualification (DQ) is when a boxer is deemed to have fouled and therefore loses the contest.
 3. Decision or technical decision - Decision is on scorecard points between the judges. Technical decision is when the fight can't continue for any reason other than a KO/TKO or Disqualification. Irrespective of whether the full scheduled amount of rounds is complete, in the event of a Technical decision, bets will be settled as a fighter by decision or a draw as no KO/TKO/DQ has taken place.

Match Betting (3-way)

 1. Settled on official referee ruling. A draw price will be offered.

Match Betting (2-way)

 1. Settled on official referee ruling. All bets void in case of a draw.

Total Rounds

 1. For settlement purposes, where a half round is stated then the half-way point of the round is where under/over is determined. For example, in a three minute round, this point would be 1 minute 30 seconds.
 2. Fight To Go The Distance - In the event of any outcome in which the fight does not last the full scheduled duration then all bets will be settled as 'Fight Not to Go The Distance'.
 3. If the number of rounds for a fight is changed after this market has been set then all bets will stand unless the new number of rounds result in the quote being higher than the total number of rounds to be fought.

Total Minutes

 1. Winning bets must predict the time band (e.g. 6-10 minutes) that lists the total duration of the fight.

Fight Special Bets

Knockouts

 1. For any special bets involving knockdowns a fighter must be physically knocked down by his opponent and the knockdown receive an official count by the referee, or the fighter is knocked down and the referee deems the fighter unable to continue and stops the fight without the need for a count.

Odd/Even Round Betting

 1. If the fight goes the full distance then bets will be settled as losing bets.

Punches Landed

 1. Bets will be settled on the official result.

Judges’ Scorecard Totals

 1. Bets will be settled on the official scorecards from the ringside judges announced by the referee after the rounds are completed.
 2. If the fight does not go the distance all bets will be made void.

To Win a World Title

 1. Interim Titles do not count.

Tournament Outright Rules

 1. In the case of a non-runner we reserve the right to implement a Rule-4 adjustment to bets struck on "Outright" betting such as "Super Six", "Prizefighter" etc.
 2. Reserves may be added.

Any customer that bets on a non-runner will have their stakes returned if the fighter withdraws before he has had a bout.


General Cricket Rules (for all forms of the game)

If there is a change of venue, all bets will stand unless the home and away teams are switched, in which case all bets will be void.

If a match is cancelled, then bets will be void unless replayed within 36 hours of its starting time.

Unless a price is quoted for the draw, in the event of a draw, all bets will be void.

If a match is abandoned due to outside influences (except weather), then all bets will be void, unless settlement has already been determined. If an innings ends during an over, that over will be deemed to be complete.

Next Over Total Runs: Extras and penalty runs will be included. The whole over must be completed for bets to stand.

Next Wicket Method: If no further wickets fall in that innings, then bets will be void. Batsman retiring does not count as a wicket.

Runs at Next Wicket: At least 1 ball must be bowled. If no further wickets fall in that innings, bets will be void, unless settlement is already determined.

Highest Opening Partnership: Bets will stand if both opening partnerships are completed, or an outcome has been decided. The opening partnership is the score at the fall of the first wicket.

Man of the Match: Bets will be settled on the official results as declared by the main television provider.

Top Batsman/Bowler: Bets placed on players not in starting XI will be void. Any player that is in the starting XI but does not bat in Top Batsman, or bowl in Top Bowler will be deemed a loser. Dead heat rules apply in the event of a tie.

Next Man/Batsman Out: bets will be void if either batsman retires injured.

Runs/Wickets in a specific number of overs: That precise number of overs must be bowled for bet to stand.

An innings is classed to be over if the team is all out, the team has declared, or the match has been won.

Match Top Batsman - The result of this market is determined on the batsman with the highest individual score in the match.
In limited overs matches, bets will be void if it has not been possible to complete at least 50% of the overs scheduled to be bowled in each innings at the time the bet was placed due to external factors, including bad weather. Top batsmen bets for First Class matches apply only to the first innings of each team, and will be void if fewer than 200 overs have been bowled, unless both first innings have been completed. If a player was named at the toss, but later is removed as a substitute, that player will still be counted, as will the replacement player. When two or more players score the same number of runs, dead-heat rules will apply. Runs scored in a super over do not count.

Match Top Bowler - The result of this market is determined on the bowler with the most wickets in the match.
In limited overs matches, bets will be void if it has not been possible to complete at least 50% of the overs scheduled to be bowled in each innings at the time the bet was placed due to external factors, including bad weather. Top bowler bets for First Class matches apply only to the first innings of each team, and will be void if fewer than 200 overs have been bowled, unless both first innings have been completed. If a player was named at the toss, but later is removed as a substitute, that player will still be counted, as will the replacement player. If two or more bowlers have taken the same number of wickets, the bowler who has conceded the fewest runs will be the winner. If there are two or more bowlers with the same wickets taken and runs conceded, dead heat rules will apply. Wickets taken in a super over don’t count.

Any bet where settlement has been determined will stand.

Rules for Total or Most Match Sixes/Fours/Wides/Maidens/Run Outs/Ducks/ Stumpings/Wickets Lost/Extras:

In limited overs matches, bets will be void if it has not been possible to complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather, unless settlement of the bet has already been determined.
In drawn First Class matches, bets will be void if fewer than 200 overs have been bowled, unless settlement of the bet has already been determined.
Only sixes scored from the bat (off any delivery – legal or not) will count towards the total fours. Overthrows and extras do not count.
Sixes scored in a super over do not count.

Test Matches/First Class 4 or 5 Day Matches

Match Betting/Draw No Bet/Double Chance: Bets will stand on the official result as long as 1 ball has been bowled.

In the event of a tie, dead heat rules will apply and bets on the draw will be a loser

Declaration will be determined to be the end of the innings.

Top Batsman: Unless otherwise stated, 1st Innings Runs only count. In a drawn game, a minimum of 50 overs must be bowled.

Batsman Runs: Unless stated, only first innings runs count.

Batsman Match Bets: Both players must reach the crease.

Batsman to score 50/100: Bets will stand after batsman has faced 1 ball, and his score will count if he is not out at the end of the innings.

Player Match Wickets: Bets stands after player bowls 1 ball. Unless stated 1st Innings Only.

A Hundred to be score in the match: In a drawn game, a minimum of 200 overs must be bowled

A Hundred to be score in the innings: 50 overs must be bowled unless the innings is concluded.

Total Match Sixes/Most Match Sixes: In a drawn game, a minimum of 200 overs must be bowled. For settlement purposes, the outcome is based on all deliveries where the batsman is credited with 6 runs.

First Innings Lead: Both teams must complete their 1st Innings for bets to stand.

Twenty20

Match Winner will be determined by the official result. Duckworth/Lewis Results and Super Overs do count.

If the official result is a tie, and no tie price had been quoted, then all match winner bet will be void.

Top Batsman: 10 Overs must be completed in an innings for a 20/20 match scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather or team all out.

Batsman Match Bets: Both players must reach the crease.

Batsman to score 50/100: Bets will stand after batsman has faced 1 ball. Innings must be complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather or team all out, or team all out.

A 50/100 To Be Scored in the Match: Innings must be complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather or team all out, or team all out.

Player Match Wickets: Bets stands after player bowls 1 ball. Innings must be complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather or team all out,, or team all out.

Total or Most Match Sixes/Fours/Wides/Maidens/Run Outs/Ducks/Stumpings/Wickets Lost/Extras: Innings must be complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather (unless team is all out). For settlement purposes, the outcome for Most Match Sixes or Fours is based on all deliveries where the batsman is credited with 4 runs.

One Day Matches (40 or 50 Over)

Match Winner will be determined by the official result. Duckworth/Lewis Results do count.

If the official result is a tie, and no tie price had been quoted, then all match winner bet will be void.

Top Batsman: In weather affected games, at least half the original allotted overs must be bowled.

Batsman Match Bets: Both players must reach the crease.

Batsman to score 50/100: Bets will stand after batsman has faced 1 ball. In weather affected games, at least half the original allotted overs must be bowled, or team all out.

A 50/100 To Be Scored in the Match: In weather affected games, at least original allotted overs must be bowled less 10 overs, or team all out.

Player Match Wickets: Bets stands after player bowls 1 ball In weather affected games, at least original allotted overs must be bowled less 10 overs, or team all out.

Total or Most Match Sixes/Fours/Wides/Maidens/Run Outs/Ducks/ Stumpings/Wickets Lost/Extras: Innings must be complete at least 80% of the overs scheduled to be bowled due to external factors, including bad weather or team all out.. For settlement purposes, the outcome for Most Match Sixes or Fours is based on all deliveries where the batsman is credited with 4 runs.

Series Betting

Series Winner: Bets will be settled on the official result

Series Correct Score: Bets will be settled on the official result. If the selected number of matches to be played in the series is changed, then bets will be made void.

Top Series Batsman/Wicket Taker: Dead heat rules apply. Any player named in at least 1 starting XI for the series will count as a runner.

Batsman/Bowler Match Bets: Any player named in at least 1 starting XI for the series will count as a runner.

Bets will be void if the determined number of matches in the series are not completed.


All matches will be settled on the final score, regardless of how many ends have been played. This also includes extra ends. This applies to match betting, handicap betting and totals.


1. All bets will be settled on the result of the podium presentation. If there is no podium presentation, bets will be settled on the result immediately declared by the official governing body, irrespective of any subsequent enquiry.

Race & Stage Winner
1. All outright winner or stage winner bets on individual riders will be void if a rider fails to start the competition or stage. However bets will stand if the rider withdraws once the competition or stage has started. We reserve the right to implement a Rule 4 deduction in the case of a non-runner(s).
2. King of the Mountains, Green Jersey, Young Rider & other categories - Bets on these competitions will be settled as per the official final result on the last day of the specific tour. Any subsequent disqualifications will be ignored for settlement purposes.
3. Bets will be settled on the rider achieving the best finishing position. For riders who share the same time in the official standings, the higher classified riders will be deemed the winner. Dead heats will only be settled as such if both riders are classified with the same finishing position.

Match/Group betting - Stage and General Classification
1. At least one of the riders or teams must complete the stage or race for match bets to stand.
2. Furthermore, all of the riders or teams must start the stage or race for bets to stand.
3. If both/all quoted riders fail to finish the race or stage, then bets are void.
4. Bets will be settled on the rider achieving the best finishing position. For riders who share the same time in the official standings, the higher classified riders will be deemed the winner. Dead-heats will only be settled as such if both riders are classified with the same finishing position.
5. Where betting is offered on one rider against the field for a given stage or outright market, the stated rider must start for bets to stand. Should the named rider not start, all bets will be made void.

Event Specials

1. All-in compete or not. The specified event must be completed in full (statutory number of stages), otherwise bets will be void unless the result is already determined. For 'number of rider' specials, the statutory number of teams must start the specified event for bets to stand.


Outright betting:
Any bets placed on any participants who do not end up competing for some reason will be losing bets.

Set/Leg/Handicap/Special Betting:
The full amount of sets/legs required to win the match must be achieved. If the situation, for whatever reason exists that the match is awarded to a competitor before this is achieved, the set/leg/handicap/special bets on the match will be void, unless further play could not influence the result.

Match Betting:

As long as at least one leg has been concluded all match bets will stand on the certified result.


 1. All bets will be settled on the official result supplied by the tournament officials.
 2. Should the team line-up change once the markets have closed, all bets will stand. This applies to team/personnel changing after the event has begun. If a team starts with its line-up, and then a participant experiences connection errors, if another person stands in for them, all bets placed on that event will stand.
 3. Should performance be hindered in any way, we reserve the right to void all bets on that game. For example, if a server change leads to a team’s performance being hindered in such a way that they are not able to play at a competitive level.
 4. Un-played or postponed matches not played within 3 hours from the original start time, will be voided. Does not apply for LAN events (see LAN events).
 5. If a tournament is not completed, all outright bets will be void.
 6. Totals: If the map is not completed, all bets are voided.
 7. Correct Score: If the match is not completed, all bets are void.
 8. To win a map: If the match is not completed, all bets will be void.
 9. Match Betting: Match Betting: If a match is started, but not completed, then all bets will be void, unless the team/player is disqualified, in which case the team/player progressing to the next round will be deemed the winner.
 10. Outright Betting: Non-Starter – No Bet. Rule 4 may apply. If a team/player plays at least one map, they will be considered an entrant. If that team later does not complete the tournament, they will be settled as a loser. Each way bets – dead heat rules may apply.
 11. A team ‘tapping out’ will be settled as a loss. For example, if a team calls GG before the final objective is achieved.

LAN
In the case of LAN events, un-played or postponed matches, not played within 48 hours from the original start time, will be voided.

Any change in venue, all bets stand.

Dota 2
Map Betting: in the event of a draw, win/win market will be voided.

All time based bets are settled on the in-game clock, and does not include the period before creeps spawn.

First blood markets are not time sensitive, and will be settled on the first kill of the game.

Counter Strike
All bets, unless otherwise specified, are settled based on regulation time. Sudden death is not included.

League of Legends
Map Betting: in the event of a draw, win/win market will be voided.

All time based bets are settled on the in-game clock, and does not include the period before minions/creeps spawn.

First blood markets are not time sensitive, and will be settled on the first kill of the game.

Star Craft 2

No draw market will be available in the win/draw/win; as such, bets placed on the win/win market, will be voided in the eventuality of a draw.


If an event is suspended or postponed, bets remain valid provided that the event is completed at the same venue within 36 hours. If the event takes place at a different venue, bets will be made void and stakes returned.

All match odds are based on the result at the end of a scheduled 70 minutes play, unless otherwise stated. Bets are settled on the score standing at the end of the scheduled 70 minutes including any added injury or stoppage time. This scheduled period does not include extra time or time allocated for a penalty stroke shootout.

Any hockey match abandoned before the completion of 70 minutes play will be void (unless the match is rearranged and played the following day in which case bets will stand), except for those bets the outcome of which has already been determined at the time of abandonment.

Where the venue of any arranged match is changed the selection will be void.


All games must start on the scheduled date for bets to have action. If a game has been postponed or cancelled before its due start time; or is not completed in full, according to regulation time, all bets are deemed no action.


Time Band

Time Elapsed on Match Clock (mm:ss)

1 - 15 Mins

00:01 - 15:00

16 - 30 Mins

15:01 - 30:00

31 - 45 Mins

30:01 - 45:00 | Goals scored in first half injury time are included in this time band only

46 - 60 Mins

45:01 - 60:00

61 - 75 Mins

60:01 - 75:00

76 - 90 Mins

75:01 - 90:00 | Goals scored in second half injury time are included in this time band only

A manager WILL be deemed to have lost his position if, before the end of the season: a) placed on Gardening Leave; or b) is given another position at the club, other than Permanent Manager.

A manager WILL NOT be deemed to have lost his position if, before the end of the season: a) an announcement is made by the club that the manager will leave his post after the end of the season, but remains in charge until the end of the last match of the season.

 1. Unless listed either in conjunction with the bet offer, or else in the Sport Specific rules, all bets should be considered valid for the result at the end of the "Regular Time" or "Full Time" only. "Regular Time" or "Full time" is defined as interpreted by the official rules published by the respective governing association. For example, in football, full time is stipulated to be 90 minutes including injury time. Should the governing association decide to stipulate, before the start of the event, that the said event is to be played over a different duration, this will be treated as being the official rules for the event. Nonetheless, such occurrence is limited to the "regular" playing time and does not include any prolongation such as extra time or overtime, unless explicitly stated. It is the responsibility of the customer to be aware of the length of the event before they place their bet.
 2. If any regular league season fixture is not played or postponed on its scheduled date for any reason, all bets will stand for the following 24 hours. If after that time the fixture is not played then all bets will be made void. For non-regular season matches – i.e. Cup Matches, Play-Off Matches, Tournament Matches, all bets will stand for 72 hours. If the fixture is not played after 72 hours, then the fixture will be made void.
 3. Long term markets within the game will still stand. For example, to qualify from the tie.
 4. To Qualify bets will be settled upon the official result of the event on the day and not a subsequent decision made by the governing body.
 5. To Be Relegated bets will be settled based on the end of season league tables and not a subsequent decision made by the governing body.
 6. Top Goalscorer: League top goalscorer markets will include divisional play-off matches. Dead Heat rules apply.
 7. Singles and upwards are accepted on all matches.
 8. Where Outright or To Qualify prices are offered for a match, it will indicate the price for a team to progress to the next round of the competition or to lift the cup and will comprise of any extra time and penalty shoot outs. Where both match prices and outright prices are offered on a match, it will be understood that bets will be for match prices, unless to win outright or a qualifying price are expressly asked for.
 9. Bets will be accepted up to actual kick off time, if a bet is unintentionally accepted which includes a match after its kick off time, the match will be treated as a non-runner.
 10. Goal Scorer Markets: Goalscorer Disputes: In the event of a dispute over who scored a goal, settlement will be based on the outcome given by official governing body, eg. UEFA for the Champions League, FIFA for World Cup Qualifiers, etc.
 11. First/Last/Next Goalscorer: A price will be offered for “No Goalscorer” in the match. Own goals do not count and in the event of the first/next goal being an own goal, the next goalscorer will be deemed the first goalscorer. Players taking no part in the match will be void. For first/next goalscorer, players taking no part in the match before the first goal is scored will be void. Every effort is made to quote all players for a team, however, if the first/last/next goal is scored by a player not quoted in the original list, that player will still count as the winner. For last goalscorer bets, any player taking part in the match will be deemed a runner whether on the pitch at the time of the last goal or not.
 12. Anytime Goalscorer: This bet involves predicting whether a particular player or specific team will score a goal at any time during a match. Bets will stand until the final whistle and not include any Extra Time played. Own goals do not count. Multiple bets involving anytime scorers in the same match are accepted. For any time scorer bets, any player taking part in the match will be deemed a runner.
 13. First Goalscorer Insurance Where First Goalscorer Insurance is offered, winning bets will be paid at the price taken for the selected player should he score the 1st goal during 90 minutes play. Any subsequent goals scored by the selected player during 90 minutes play, excluding own goals, will result in the bet being settled as a loss but with the stake refunded, subject to any maximum refunds imposed at the time.
 14. Goalscorer Head to Head (H2H): Both players need to start the match for bets to stand.
 15. Scorecast: This bet involves predicting who will score the first goal and what the score will be in a double. Given that the two parts of this double are related, the scorecast is offered at specific, discounted odds. In the event of the nominated scorer not having entered the field of play prior to the first goal being scored, the bet is settled as a single on the correct score. Own goals do not count and in the event of the first goal being an own goal then the scorecast will be settled on the correct score coupled with the next goalscorer. If there are only own goals in the match, or the match finishes 0-0, then bets on all players who entered the field of play at any time will be settled as losers.
 16. Shirt Numbers: This bet involves choosing whether the total shirt numbers of goalscorers in the match are under, between or over a specific middle band. Own goals count. In the event of an unclear goalscorer, settlement will be based upon the confirmed result of the official governing body directly following the end of the match. This market counts for 90 mins (plus injury time) only.
 17. Where no teams is defined as a home team, i.e. a game played at a neutral venue, then the left hand team will be deemed to be for the home team for sub market bets, and the right hand score for the away team.
 18. Correct Score: We will list as many correct score possibilities as we deem necessary. If the final correct score was not quoted in the original list, then the correct score will still count as the winner.
 19. Total Goal Minutes – Aggregate goals Minutes: Any goal scored in injury time in the first half will be counted as 45 minutes and any goal scored in injury time in the second half will be counted as 90. Example: The market adds the time of each goal scored in a game. For example, Liverpool (2) – Arsenal (1) assuming goals were scored in the 21’, 65’ and 83’ the make-up of the total goal minutes will total 169 minutes this is then compared to the quoted spread of total goal minutes.
 20. Anytime Score: Winning bets must predict the score at any time during the match.
 21. Time Band Markets: For the purposes of settlement the following table will be used to determine the time band during which a goal will be considered to have been scored.
 22. Settlement will be based on recorded goal times from the official websites of the competitions in question or, in the case of this data not being publicly available, from data provided by our data providers.
 23. Own goals are considered to count only towards the side credited with the goal (e.g. if the away team scores an own goal when the match clock is at 25:15, then that goal will be considered only as a home goal scored at 25:15).
 24. Time of First Goal / Home Team Time of First Goal / Away Team Time of First Goal / Time of Last Goal / Home Team Time of Last Goal / Away Team Time of Last Goal: Winning bets must predict the time band during which the first goal / first home goal / first away goal / last goal / last home goal / last away goal is scored.
 25. Goals Scored Between Minutes: Winning bets must predict whether or not a goal will be scored within the time band indicated in the market title (e.g. A bet on the ‘Yes’ selection in the ‘Goal Scored Between 61 – 75 Mins’ market will be settled as a winner if a goal is scored by either the home or away team during the 61 – 75 Mins time band).
 26. Win/Draw/Win Between Minutes: Winning bets must predict the result (1/X/2) based on the number of goals scored by either team during the specified time band (e.g. If the score at the end of the first half is 2 - 1 in favour of the home team, and no goal is scored in the second half during the 46 – 60 Mins time band, the result of ‘Win/Draw/Win Between 46 – 60 Mins’ is ‘X’).
 27. Goal Scored Before Minute (included): Winning bets must predict whether or not a goal will be scored before the indicated minute in the market title expires (e.g. A bet on the ‘Yes’ selection on ‘Goal Scored Before 30th Minute (included)’ will be settled as a winner if either team scores a goal before 30:00 has elapsed on the match clock).
 28. Settlement will be based on recorded goal times from the official websites of the competitions in question or, in the case of this data not being publicly available, from data provided by our data providers.
 29. Corners: A corners bet involves choosing whether the match will generate under, exactly or over the specific number of corners. Only corners taken will count, corners that have been awarded but not taken (eg. Are awarded but the half time whistle goes before the corner is taken) will not count.
 30. First Corner: A first corner bet involves choosing which team will take the 1st Corner of the match. If no corners are taken in the match, all bets will be cancelled.
 31. Most Corners: Predict which team will have finish the match with the greater number of corners based on the handicap (if applicable). Handicap is applied to final corner count for each team to determine handicap winner.
 32. Bookings/Betting on the Number of Cards: Yellow card counts as 1 and red or yellow-red card as 2. The 2nd yellow for one player which leads to a yellow red card is considered a card. As a consequence, one player can be responsible for a maximum of 3 cards. Players not taking part in the game who receive cards and cards issued to managing staff do not count for the purpose of this bet. Any sending offs after the final whistle do not count for betting purposes.
 33. Booking Points: We assign booking points for red and yellow cards and let you bet on how many points you think there will be over the course of a match. A yellow card earns 10 points and a red card earns 25 points.If a player receives 2 yellow cards and is consequently shown a red card, he receives a total of 35 booking points.
 34. Match Handicap: A specific number of goals are given as a handicap to one of the teams. This number is added to the number of goals that the team has scored at the conclusion of the match. This bet involves choosing which team will win the match after the handicap has been added to the final outcome.
 35. Total Goals: This bet involves choosing whether a specific group of matches produces under, between or over a specific middle band of goals. If any match is deferred or abandoned, then 2.5 goals are awarded for that match. If more than one third of the matches in the group are deferred or abandoned then all bets will be cancelled.
 36. Time Of First Goal/Booking: As decided by the official governing body – all goal/bookings times will be rounded to the following minute.
 37. Injury Time Minutes: As per the Fourth Officials Board
 38. Team to Win Both Halves: To win this bet the designated team must score more goals than the rival team in both halves of the match.
 39. Team to score next Goal: Own goals count and the winner will be the team credited with the goal.
 40. Method of Next Goal: Direct Free Kick – Goal must be scored direct from the free kick. Direct Free Kick/Penalty and Own Goal does not count as “shot” for this market. In the event of a dispute over how a goal was scored, company decision is final.
 41. Odd/Even: For the purposes of the odd/even market, zero goals counts as even.
 42. Both Team To Score: The Yes selection, both teams must score in the match. The No selection is for either or both teams not to score.
 43. Ante Post Betting. The finishing league positions will decide the winners of all season match bets. If a team does not complete all its listed fixtures throughout the season, all match bets and team total points bets will be cancelled. Outright would be deemed a loser.
 44. Ante Post Relegation Betting: Teams that finish in the leagues relegation position, as decided by the relevant league before the season starts. Teams who finished outside the relegation zone but were relegated due to financial irregularities etc do not count.
 45. Country to proceed furthest: If equal round of elimination, dead heat rules apply.
 46. Who Wins The Rest Of The Match: This market treats the match as if it was 0-0 from this point. EG if the current score is 2-1 and the match finishes 2-2 then the correct settlement of this market will be the away team winning 0-1.
 47. Next Manager to Leave His Post: This market is based on the current season, with the season cut-off date being when the final round of match fixtures are considered complete. If no manager has left his position at the cut-off date, then the “No Manager to Leave” option will be deemed the market winner.
 48. Next Permanent Manager: In the event of a Caretaker/Interim manager completing 10 or more competitive games in charge of the first-team, they will be deemed to be the next permanent manager. A “Director of Football” does not count for the purposes of this market – if such a hierarchy is established then the First Team Coach will be considered as the Next Permanent Manager. Every effort will be made to add all potential new managers to our betting list. Any others will be available on request. Should the newly appointed manager not be quoted, all bets will stand.
 49. What Will Happen Next? Occasionally we will offer a market called “What Will Happen Next This Weekend” or “What Will Happen Next Today”. This is settled on what happens first in real time – not minute of games.

Asian Handicaps:

 1. An Asian handicap is a market where a handicap is applied to the match in order to make the odds more equal. The handicap price varies from Scratch, (0, also called Level Ball) up to any number of goals in order to balance the odds and give each of the two team’s comparatively comparable price. The handicap line increases from Scratch in ‘Quarter Goals’ or ‘Quarter Balls’, expressed as + or – 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 etc. to reflect the expected dominance of one team over the other.
 2. The favourite in a match will have a minus handicap represented with a (-) symbol and will have to win by more goals than the handicap in order to be a winner. The underdog in the match will have a positive handicap represented with a (+) symbol which will be added to the final score.
 3. Whole ball and half ball handicaps: The handicap is applied to the final outcome of the match and the team with the most goals after the handicap has been applied will be the winner. If the number of goals for each team are level after the handicap has been applied, it will result in a push with the stake being returned.
 4. A split ball handicap is where the level of favouritism is between a half ball and a whole ball. The handicap is presented as 0 : 1/4. In this instance, your stake is being split equally between the whole ball and half ball handicaps.

Mythical Matches:

The win/draw/win market in mythical matches are set up on imaginary matches pairing two teams in a round of fixtures, for betting purposes only. The team which scores the most goals in their actual match is deemed the winner. Bets will be settled as a draw if both teams score the same number of goals. Both actual (real) matches need to be completed for bets to stand. Soccer rules apply.


All matches are settled on the full time result. Extra time does not count.

Abandoned or postponed matches will be void.


 1. If advertised venue changes, bets will stand as long as it takes place within the original county. If match switched to opponent's ground, match will be declared void.
 2. Matches will be settled on the day’s match result, regardless of any post match decisions.
 3. All bets on postponed matches will stand provided the match is rearranged and played within 48 hours of the original scheduled start time.
 4. Where a match is postponed and not played within 48 hours of the original scheduled start time, all bets will be void.
 5. Should a match be abandoned prior to completion, all markets on that match will be void, unless a definitive result for that market has already been determined prior to abandonment.
 6. Match Betting - All bets will be settled on 60/70 minutes play respectively at the prices advertised. The term 60/70 minutes play refers to the period of play which included time added by the match officials for stoppages, but not scheduled extra time.
 7. Goalscorer Markets - In the event of a dispute over the award of a goal, settlement will be in accordance with the result given by GAA after the match is finished. Any subsequent changes to the result will be ignored for settlement purposes.
 8. Own goals do not count for settlement of First/Last Goalscorer bets.
 9. Bets taken on First Goalscorer will be void if that player does not take part in the game or if he comes on after the first goal is scored.
 10. Bets on Anytime Goalscorer will be void if the player does not take part in the game. Bets will stand if the player takes part in the game.
 11. Total Match Points - All bets are settled on the final result at the end of normal time (including any injury time). Extra time does not count.
 12. Player Points - Bets will be settled on selected player’s total score including goals. Extra time does not count. Bets will be voided if the player does not start the game.
 13. Footballer and Hurler of the Year markets will be settled on the official GAA/GPA award’s winners.

Outright Betting
Non-Starter - No bet. Rule 4 may apply. If a player tees off, then that player will count as an entrant. If that player later retires he will be settled as a loser. Play offs will decide win bets. Each Way bets - dead heat rules may apply.

Should an event be affected by unfavourable weather conditions or shortened for any reason the certified end result will statute payment irrespective of the number of rounds concluded.

If a bet is struck and there is no additional play, or additional play does not count for the official result, those bets will be cancelled.

Tournament Match Bets:
A price will be offered for the tie and in the event of a tie, bets on either competitor to win will be lost. Play Offs will count for settlement purposes, should one competitor win the event. If one competitor misses the cut, the other is deemed the winner. If both competitors miss the cut, then the one with the lowest score will be deemed the winner. If a competitor is disqualified, either prior to the conclusion of two rounds or after both competitors have made the cut, the other competitor is deemed the winner. If a competitor is disqualified after making the cut, when his opponent has already missed the cut, the disqualified competitor is deemed the winner.

In the event of bad weather reducing the total number of holes, if 36 (or more) holes have been completed all bets will stand.

Top Nationality:
Non-Player - No Bet. Rule 4 deduction may apply. Play Offs will decide win bets, dead heat rules will apply for win and place bets.

Tournament Group Bets:
Non Player- no bet. Rule 4 may apply. Play offs do apply. Dead heat rules will apply. Bets are settled on the competitor who achieves the highest placing at the end of the tournament.

In the event of the actual 2 ball, 3 ball, or group being different from those advertised by us, bets will stand on the concluding positions of our original pairings.

18 hole 3 ball betting:
If a competitor does not start the round, then the 3 ball will be void. Dead-heat rules will apply. Once all competitors have started the round they are classed as runners.

18 hole 2 ball betting:

A price will be offered for the tie. Once both competitors have started the round they are classed as runners. If a competitor retires during the round his/her opponent will be classed as the winner as long as they complete the round in full.

In a two runner event, if the price for the tie exists and the result is a tie, bets on both competitors are losers. Where no price is exists for the tie and a tie is the result, all bets will be cancelled.

If in a team competition e.g. Ryder Cup, if a match is not finished and the competitors agree to end playing. Bets will be settled on the certified outcome declared by the competitions governing body.

Finishing Position:

Where the official finishing position is tied, for example 3 players sharing 7th place, the finishing position for settlement purposes will be 7th place.


 1. Unless otherwise stated all bets will be settled based on the score at the end of regulation time, and excluding overtime if played.
 2. An un played or postponed match will be treated as a ‘non-runner’ for settling purposes, unless it is played within 48 hours of the original start time. If the venue for a match is changed, all bets placed based on the original venue will be made void and stakes refunded.
 3. Specifically for any competition that uses a Mercy Rule, in the event of such a Rule being called in a match, all bets will stand on the score at the time.

General Rules:

1. Unless otherwise stated all bets will be settled based on the score at the end of regulation time and excluding overtime or shootout if played.
2. Period betting - The relevant period must be completed for bets to have action. The 3rd period excludes overtime or shootout if played.
3. 60 minutes, i.e. Team Totals, OVER/UNDER - For bets to have action all relevant games must complete full 60 minutes of play, unless the specific market outcome is already determined.
4. Highest scoring period pre-game - Excludes overtime, dead-heat rules apply. If all 3 period totals are the same this will result in a push and stakes returned.
5. Game Totals, ODD or EVEN - If there are no score all bets will result in a push and stakes returned.
6. Team Totals, ODD or EVEN - If your team doesn't score bets will result in a push and stakes returned.
7. For Player match up bets, all the quoted players must participate at some stage of the game for bets to stand.
8. If the conclusion of a 2 runner event is a tie, draw or exactly the number of quoted points and no price is offered for this conclusion, then the result is a "push". When this happens, the settlement of single bets is to return stakes and for multiple bets the selection is treated as a non-runner and the bet will be settled on the outstanding selections.
9. For Type of First 2 Minute Penalty market, Other includes: all other penalties not mentioned, including if the First Penalty is a Double Minor (2 Minutes) and including No Penalty in Match. Dead heat rules apply in the event of two different types of penalties being dealt out simultaneously as the first penalty of the match.
10. Penalty Minutes - In the event of both teams being dealt the 1st penalty of the match simultaneously, bets on which "Team To Receive First Penalty In The Match" will be made void.
11. Anytime Goalscorer - Players taking no part in the match will be void. This bet involves predicting whether a particular player or specific team will score a goal at any time during a match. Bets will stand until the final whistle and not include any Extra Time played. If for any reason a match is abandoned before the final whistle, bets will be cancelled irrespective of whether the chosen player has scored or not. Own goals do not count. For Anytime Goalscorer bets, any player taking part in the match will be deemed a runner.
12. First/Last/Next Goalscorer - Players taking no part in the match will be void. Every effort is made to quote all players for a team, however, if the first/last/next goal is scored by a player not quoted in the original list, that player will still count as the winner. For First/Last/Next Goalscorer bets, any player taking part in the match will be deemed a runner whether on the ice at the time of the goal or not.
13. Grand salami - The grand salami quotes an estimated number of goals to be scored in a specified number of that day's games. Lines are offered for the actual score to be over or under this quote. Push rules apply. For bets to have action all relevant games must complete full 60 minutes of play otherwise bets will be void.
14. "2 Way" market includes overtime/shootout.

Mythical Matches:
The Win/Draw/Win market in Mythical Matches are set up on imaginary matches pairing two teams in a round of fixtures, for betting purposes only. The team which scores the most goals in their actual match is deemed the winner. Bets will be settled as a draw if both teams score the same number of goals. Both actual (real) matches need to be completed for bets to stand. Ice Hockey rules apply. Read more about our Mythical Matches in the help section.

Live Betting - Ice Hockey
1. Unless otherwise stated all bets will be settled based on the score at the end of regulation time (60 minutes of play).
2. Highest scoring period in-play - Excludes overtime, if 2 or more periods have the same score 'Tie' will be settled as the winner.
3. Next goal scored - Excludes overtime/shootout (regulation time only)

North American Ice Hockey
1. North American Ice Hockey refers to the following leagues from the USA and Canada: NHL, AHL, OHL, WHL, QMJHL, NCAAH. 2. All games must start on the scheduled date (local stadium time) for bets to stand have action. If a match venue is changed, bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If the home and away teams for a listed match play the fixture at the away team venue then bets will stand providing the home team is still officially designated as such, otherwise bets will be void. 3. There must be 5 minutes or less of scheduled game time left for bets to stand, unless the specific market outcome is already determined.

North American Ice Hockey - All markets pre-game:
1. Unless otherwise stated all bets will be settled based on the score at the end of regulation time (60 minutes of play).
2. In the event of a game being decided by a penalty shootout then one goal will be added to the winning team's score and the game total.
3. Markets stating "OT and SO incl" means overtime and penalty shootout are included and in the event of a game being decided by a penalty shootout then one goal will be added to the winning team's score and the game total.

North American Ice Hockey - Player Match-Ups/Performances/Scorecasts/Anytime Goalscorer:
1. Relevant players must be dressed and see ice-time for bets to stand
2. Bets will be settled based on the score at the end of regulation time (60 minutes of play).
3. Player Points Match-Ups - Player points accrued in a game are the combined sum of goals plus assists.

North American Ice Hockey - Live betting (inplay):
1. Unless otherwise stated all bets will be settled based on the score at the end of regulation time (60 minutes of play).

North American Ice Hockey - Futures:

1. NHL Regular Season Points/Wins/Match-Ups/ - Team must complete at least 80 regular season games for bets to stand unless the specific market outcome is already determined.

 

2. Division Winner - Team that wins division at the end of the regular season.

 

3. Conference Winner - The team that progresses to the Stanley Cup Final will be deemed the winner.

 

4. Stanley Cup Winner - Team that wins the Stanley Cup playoffs.

 

5. Outright/Conference/Divisional Betting - All bets stand regardless of team relocation, team name change or season length.

 

6. Series Betting - Bets are void if the statutory number of games (according to the respective governing organisations) are not completed or are changed.

 

7. NHL Top Regular Season Points Scorer (Goals + Assists) - Only goals and assists scored in the regular season, within the quoted league are counted for this market, irrespective of the team (within that league) for which they are scored. The team quoted alongside the player is for reference only. Market will be settled as per www.nhl.com official stats. All-in, play or not. Dead-heat rules apply.

 

8. NHL Awards - All NHL awards settled as per official results from www.nhl.com

 

9. For settlement purposes the following websites will be used:

 

NHL - www.nhl.com

 

AHL - www.theahl.com

 

OHL - www.ontariohockeyleague.com

 

WHL - www.whl.ca

 

QMJHL - www.theqmjhl.ca

 

NCAAH - www.ncaa.com/sports/icehockey-men/d1


General Motor Racing Rules:
Outright Team/Driver Championship Betting: Any bets placed on any participants who do not end up competing for some reason will be losing bets. Bets will be determined by the amount of points accumulated directly following the podium presentation of the final race of the season and will not be affected by subsequent enquiries.

Individual Race/Meeting Betting: All in compete or not. In the event of a disqualification, the podium presentation will count as the 'weigh-in' and establish the settlement of bets. The start of any motor race is defined as the indicator to commence the warm up lap. Any driver on the grid at this time and failing to be classified as finished under the certified body rules will be classed as a runner and a non-finisher.

Match Bets: Bets are settled on the driver who finishes in the best position. Both drivers need not complete the race. If neither driver finishes, the one who has finished most laps will be the winner. Should both drivers withdraw having finished the same number of laps then all bets will be cancelled.

Qualifying Match Bets: Bets are settled on the driver who sets the quickest time in the qualifying round. Any time penalties or grid demotions given would not affect this result. If a driver takes no part in the qualifying round, bets on that match bet would be cancelled. If a driver competes, but fails to set a time then he is classed to be a runner and bets will stand.

To Qualify In Pole Position: All in compete or not. Bets settled on the driver who is announced as qualifying on pole directly following the end of the qualifying round. Any subsequent demotion or disqualification would not affect the result.

Fastest Lap: Bets settled on the driver who is formally confirmed to have concluded the fastest lap of the race.

Podium/Points Finish: Bets settled on the drivers who finish the race in the podium/points positions, with the podium presentation counting as the 'weigh in'. Subsequent enquiries will not affect the result for settlement purposes.

All bets will be settled on the official result.


All results for Formula One bets are governed by the FIA's certified classification at the time of the podium presentation.

To Be Classified: In Grand Prix betting, FIA regulations is the criteria used to decide whether a driver is classified or not classified.

The certified classification will be available in most daily newspapers the following morning or otherwise can be found on the web site www.fia.com.

First Driver to Retire - Driver must start 1st formation lap. Bet settlement will be determined by which lap number a car retires on. Should more than one car retire on the same lap then dead-heat rules apply. Drivers classed as DNS (Did Not Start) in official results will be voided.

Will There Be a Safety Car?

Virtual Safety Car periods do not count. Should the race start under the Safety Car, then all bets concerning the Safety Car market will be settled as Yes. If the race finishes under Safety Car conditions but the safety car has not had time to get to the front of the leading car this market will be settled as Yes.

Motorbike Racing:
Riders in place for the start of the warm up lap for race 1 are classed as runners for race.

Any riders withdrawing from race 2 after race 1 will be classed losers for settlement of race 2.


 1. All bets exclude overtime, if played, unless otherwise stated.
 2. If a match venue is changed, bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If the home and away team for a listed match are reversed, then bets placed based on the original listing will be void.
 3. A game must be completed in full for bets to stand, unless settlement of bets is already determined.

General Rules

 1. If an event is cancelled, all bets are void.
 2. If a competitor or team does not start a race or tournament then bets placed on that competitor or team are considered to be losing bets. Stakes will not be refunded on selections in this case.

Final medal placings

 1. The final medal table declared by the governing body at the end of the event will be used to settle bets on how many medals a competitor or country may win. Any subsequent changes to the medal table will not be taken into consideration.

Head to Head betting

 1. Where both competitors reach the final, settlement will be based on their finishing positions in the final.
 2. If both competitors are eliminated in the same round of a competition before the final, bets will be made void.
 3. Where competitors are eliminated in different rounds of a competition, the competitor progressing furthest will be the winner for settlement purposes. For example, where one competitor is eliminated in a heat, and the other competitor is eliminated in the semi-final, the competitor reaching the semi-final will be deemed the winner.

Postponed Events

 1. If any event/match is postponed, bets will stand providing the event is rescheduled to take place before the closing ceremony. This rule supersedes any of the individual sports’ postponement rules.

Results

 1. All races/events will be settled according to the medal ceremony. Any subsequent disqualifications will not count for settlement purposes. Should the result of an event be amended following an enquiry, competitors awarded Gold, Silver and Bronze at the original medal ceremony will be deemed 1st, 2nd and 3rd respectively for settlement purposes.
 2. In the event of more than one medal being awarded for the same position, for example there is potential for 2 bronze medals in boxing, dead heat rules apply.

All bets on Pesapallo are decided on the basis of the result after the first two rounds/periods (8 innings)

The two-way market is decided after the prolongation periods (e.g. Supervuoropari)


Party Leader Markets

 1. Unless otherwise specified, these will be settled on the next permanent leader of the party as determined by party selection rules; temporary or caretaker leaders will not count.

Next Minister/Politician to resign/be sacked

 1. Dead Heat rules will apply if multiple people resign on the same day, regardless of the time of announcement.

UK General Elections

 1. For all relevant markets, total seats, majority, etc, the Speaker does not count.

Where odds for an outright tournament win, as well as 80 minutes play are displayed in Cup Finals etc. unless to lift cup or competition’ or a qualifying price has been laid, or requested, all bets are settled on 80 minutes play.

80 minutes play will include any additional injury or stoppage time, but not extra time. In the event of a match being abandoned before the final whistle, only bets that can be settled at the time of abandonment will stand. All other bets will be cancelled.

Winning margin betting is from scratch.

Bets will be accepted up to the actual kick off time. If a bet is inadvertently accepted which includes a match after its kick off time, the match will be treated as a non-runner. In ‘first try scorer bets, penalty tries do not count. Every effort is made to quote all players for a team, however, if the first/last try is scored by a player not quoted in the original list, that player will still count as the winner.

Divisional and Title Betting:

The finishing position of teams at the end of the scheduled season will decide places, this includes point’s deductions the league may apply before the end of the season. End of season play-offs and penalties incurred by clubs after the end of the season will not count.


Outright betting:

Any bets placed on any participants who do not end up competing for some reason will be losing bets.

Match betting: In the event of the match being awarded to a player before the full amount of frames/racks has been played, match bets will stand on the official winner, provided at least one frame/rack has been played. If one frame/rack has not finished, all match bets will be cancelled.

Frame and Rack Betting:

The full amount of frames/racks necessary to win the match must be achieved. In matches, where, for any reason whatsoever, the match is awarded to a player before this is achieved, then all frame/rack betting and handicap betting on that match will be cancelled, unless further play could not affect the result.

Highest Break Score:

In the event of a match being awarded to a player before the full amount of frames required to win has been played, then highest break specials will be made void, unless further play could not affect the result.


 1. Evictions: Eviction bets will stand regardless of a change in procedure by the television company, unless otherwise stated, and providing a clear winner is announced. If more than one contestant is evicted/eliminated and the order of eviction is clear, a single winner will be settled, otherwise Dead Heat rules will apply. Bets will stand on all candidates in an eviction market regardless of whether they are subsequently made ‘immune’ by the TV show.
 2. General: Any contestant to leave a show of their own accord will be deemed a loser in all relevant markets.

 1. Snow at Christmas: Settlement is based upon data from the Met Office. For snow to have been recorded, a single snowflake must have fallen during 25th December at the airport of the relevant city. Any existing snow from previous days will not count towards settlement.

General Rules

 1. Where applicable, the podium presentation will determine the settlement of bets, irrespective of any subsequent disqualifications and/or appeals.
 2. In the event of any of the named players in a match changing before the match starts then all bets are void.
 3. In the event of a match starting but not being completed, all bets will be void, unless the specific market outcome is already determined, or unless there is no conceivable way the game and/or match could be played to its natural conclusion without unconditionally determining the result of a specific market.
 4. In-Play Game Markets - The specified game must be completed for bets to stand, unless the specific market outcome is already determined.
 5. In-Play ‘Race to’ Markets - Bets are settled based on the first player to reach the nominated number of points in the relevant game. In the event of neither player reaching the number of points required (because of abandonment) then bets on that market will be void. If the relevant game is not played then all race markets for that game will be void.
 6. Total Points Markets are based on the statutory number of games being played. In the event of the statutory number of games being changed or differing from those offered for betting purposes then all bets are void.
 7. In-Play Handicap Betting - Markets are based on the statutory number of games being played. In the event of the statutory number of games being changed or differing from those offered for betting purposes then all bets are void.
 8. Settlement of Wagers - Statistics provided by the official score provider or the official website of the relevant competition or fixture will be used to settle wagers. Where statistics from an official score provider or official website are not available or there is significant evidence that the official score provider or official website is incorrect, we will use independent evidence to support bet settlement.
 9. In the absence of consistent, independent evidence or in the presence of significant conflicting evidence, bets will be settled based on our own statistics.

 1. Match Betting: If a match is started, but not completed, then all bets will be void, unless the player is disqualified, in which case the player progressing to the next round will be deemed the winner.
 2. Any change to the schedule and/or day of the match, all bets stand.
 3. Any Change of venue or change of surface, or if a match is moved from outdoor to indoor (or vice versa), all bet stand.
 4. Set Betting/Set Score: If the set is not completed, then bets on that set will be void.
 5. Number of Sets in a Match: If the match is not completed, bets will be void.
 6. Total Games: If the match is not completed, bets will be void.
 7. Total Games Odd/Even: If the match is not completed, bets will be void. For settlement purposes, 0 (zero) counts as even.
 8. Total Games/Handicap Games: At the end of the match all of the games each individual player has won are totalled and the handicap applied to determine the handicap winner. If the Handicap/Total Game value offered is a round number and the final result is this exact number, bets will be settled as a push.
 9. Game Betting/Game Score: If the game is not completed, then bets on that game will be void.
 10. Set Correct Score: If the match is not completed, all bet will be void
 11. Outright Betting, Quarter Betting, Half Betting: Players withdrawing/not taking part, all bet will stand.
 12. If a Tournament is not completed, all Outright bets will be void.
 13. Name the Finalists/To Reach the Final: A player withdrawing before the start of the tournament, bet will be void.
 14. To Win a Set/Not To Win a Set: If the match is not completed, bets will be void, unless an outcome has already been determined.
 15. Most Aces: If the match is not completed, bets will be void.
 16. Tournament Fastest Serve: Player must serve at least 1 ball in the tournament for bet to stand.
 17. Match tie-break is counted as one game.
 18. If a match is decided by a Match tie-break then the Match tie-break will be considered to be the 3rd set.
 19. Tie-Break In First Set : If the first set is not completed, bets on this outcome will be void.
 20. Most Double Faults: If match is not completed or in case of tie, bets are void. Bets settled from official tournament statistics.
 21. Total Aces/Double Faults: If match is not completed, bets are void, unless settlement of the bet has already been determined.
 22. To Lose 1st Set and Win Match: If match is not completed, bets are void.
 23. First Ace/First Double Fault: If no player has made an ace or double fault, bets on this outcome be void.
 24. 1st Service Break: If service break does not take place, bets on this outcome are void.
 25. Set Handicap Betting: If the match is not completed, bets on this outcome are void.
 26. 1st Set – Players 1st Service Game: Market offered for named player to hold or break on their 1st Service Game of the match. The 1st Service Game must be completed for bets to stand.
 27. Match Specials: Named outcomes subject to normal ‘tennis rules’, unless settlement of the bet has already been determined. In cases of double market results, such as Player A to win the match 2-0 and serve most aces, in cases of any tie where bets are deemed a push, the Match Special will be made void.

 1. All bets on trotting will be settled from results as per the official governing body.
 2. Official results are provided at www.atg.se (Swedish Trotting), at www.rikstoto.no (Norwegian Trotting), at www.hippos.fi (Finnish Trotting).

Dead-Heats

 1. When a Dead-Heat occurs, winners are paid on a “split-stakes” basis. (e.g. if 2 horses dead-heat then half the stake is paid as a winner)

Rule 4s

 1. For Race Winner betting, in the event of a non-runner(s), the odds on the remaining horses are subject to a Rule 4 deduction based on the last price available at the time the horse is withdrawn (see Rule 4 deduction table within ‘Horse Racing’)

Trotting H2Hs

 1. The horse with the best finishing position based on the official result will be deemed the winner.
 2. Stakes will be refunded if one or both of the horses in a head-to-head are non-runners, if the race is abandoned or if both horses fail to complete the course/fail to record an official time.

 1. The result as declared at the end of a fight by the official announcer will be used for settlement purposes. Any subsequent alterations to that result will not be taken into account. If the official announcer does not declare a result at the end of a fight, the market will be settled on the result displayed on the applicable organisation's official site.
 2. If a fight results in a draw, the Fight Result will be deemed void and all stakes returned.
 3. If a bout does not take place within 48 hours of the given date and time, it will be deemed void and all stakes will be returned. Fights deemed to be "No Contest" or "No Decision" will have all markets settled as void.

Future Fights

 1. The one exception to the 48 hour rule above, is fights set up under the Future Fights sub-type. These fights have been set up before the exact date is known and will be reclassified under the correct event and date, once an official announcement has been made. These fights will only be voided if either fighter is scheduled to fight another opponent instead. Once a fight has been reclassified, it is then subject to the 48 hour rule as normal.

Change to scheduled number of rounds

 1. All outright bets on the match will stand. However round by round bets will be void.

Round Betting

 • Betting on the round in which the fight result will be determined.
 • If a fight is stopped before the full number of rounds have been completed, or if a boxer is disqualified and a points decision is awarded, bets will be settled on the round in which the fight was stopped.

Total Rounds

 1. If a fight is stopped before the full number of rounds have been completed, or if a boxer is disqualified and a points decision is awarded, bets will be settled on the round in which the fight was stopped.
 2. For settlement purposes where a half round is stated, then 2 minute 30 seconds of the respective round will define the ‘half’ to determine under or over. Should the round end exactly on this time then affected bets will be made void.

Failure to come out for a round

 1. If a fighter fails to come out for the next round, bets will be settled on his opponent having won the bout in the previous round.

“Win By Finish”

 1. KO, TKO, DQ or Submission counts as a finish

UFC Card Specials

 1. Only the main card and undercard fights will count. Early preliminaries will not be included. Bets will stand on the number of bouts scheduled to be on the full card, which includes all main card and undercard fights.
 2. Bets will stand so long as the exact number of bouts quoted in the market description take place. If any fighter withdraws, and is replaced, bets will stand. If a bout is cancelled without a replacement, changing the number of bouts taking place, then all bets will be void.
 3. Dead Heat rules will apply to the Fight of The Night, Submission of The Night and Knockout of The Night markets should two or more fights or fighters be awarded the honours.

 1. Teams paired together in a match are each priced to win.
 2. In the event of any of the named teams in a match changing before the match starts then all bets are void.
 3. In the event of a match starting but not being completed, all bets will be void.
 4. For competitions where two legged ties have a Golden Set to decide which team progresses (in the event of the tie being all square in matches won), then for settlement purposes the Golden Set does not count.
 5. To Qualify will be settled on the team progressing to the next round of the specified competition, and includes theoutcome of a Golden Set if played.

 1. All Bets will be settled according to the official result as declared by the Water Polo governing body.
 2. Unless otherwise stated by Betway, all match bets will be settled on the result at the end of regular time.
 3. If a match is abandoned before the completion of regular time is played, all bets on that match are void, except for those markets which have been unconditionally determined.
 4. If a match is postponed and rescheduled to take place within 24 hours of the original start time, bets on the match will stand.
 5. If the match is no longer playing at the venue advertised, your bet will still stand. Unless the venue has been changed to the opponent’s ground, in which case bets will be void. (In the case of international matches, if the venue remains in the same country bets will stand)

 1. ‘Winter Sports’ encompasses: Alpine Skiing, Biathlon, Bobsleigh, Cross-Country Skiing, Freestyle Skiing, Luge, Nordic Combined, Skating, Skeleton, Ski Jumping, and Snowboarding.
 2. Outright betting: Any bets placed on any participants who do not end up competing for any reason will be losing bets. For outright markets, dead heat rules apply.
 3. Should an event be postponed, bets will stand only if the event takes place at the same venue within a seven day period, otherwise bets will be made void.
 4. However, in the case of World Championship and Olympics, bets will stand on that particular discipline irrespective of whether the time and date of the event are rescheduled. If the event is abandoned and does not take place, bets will be void.
 5. If the conditions of a specific event are changed from those originally listed by the official governing body then bets will be void, unless settlement of the bet is already determined.
  1. Altered official distance - for Cross-Country and Biathlon, bets will be void if the official listed distance is changed, but will stand if the actual course distance is changed.
  2. Fewer rounds or order of events - with the exception of Ski Jumping events, where results will stand for all markets providing one round is completed in full (including if the event/round is subject to a re-start, but excluding Winning Margin - see below rule).
  3. Specifically for In-Play Ski Jumping - if an event is abandoned during the 2nd round, meaning that 1st round results become the official event result, then any bets placed after the completion of the 1st round will be void.
 6. Bets are settled on the official results/rankings of the International Ski Federation (FIS), the International Skating Union (ISU), the International Biathlon Union (IBU), the Official Olympic Committee or any official body deemed to have such authority for competitions. However, in the event of a disqualification, the podium presentation will count as the ‘weigh-in’ and determine the settlement of bets.
 7. Settlement of Wagers - Statistics provided by the official score provider or the official website of the relevant competition or fixture will be used to settle wagers. Where statistics from an official score provider or official website are not available or there is significant evidence that the official score provider or official website is incorrect, we will use independent evidence to support bet settlement. In the absence of consistent, independent evidence or in the presence of significant conflicting evidence, bets will be settled based on our own statistics.
 8. If a meeting has two identical races taking place on separate days and the first race is cancelled, then bets struck on the first event will be settled on the results of the second race.
 9. Specifically for Nordic Combined betting, if the results of the provisional competition round are used for the start of the cross country race, all event bets are void.
 10. In head-to-head betting, both competitors must start or bets will be made void. Should a competitor start and withdraw, bets struck on this competitor will be deemed losers.
 11. 11. At least one of the competitors must finish the whole race/tournament for bets to stand.
 12. 12. Total Medals/Points - Competitor(s) must complete required minimum number of events for action.
 13. 13. Round / Jump / Run 1 Markets In-Play - If an event is abandoned prior to the completion of Round 1 then bets will be void, unless settlement of the bet is already determined.
 14. If an event re-starts during the 1st Round / Jump / Run, all bets placed on markets offered In-Play prior to the re-start will be void, unless settlement of the bet is already determined.
 15. Winning Margin - Bets will be settled on the winning intervals/ranges listed by the event's official governing body. If the conditions of a specific event are changed from those originally listed by the official governing body then bets will be void, e.g. shorter course distances / fewer rounds or jumps / order of events.
 1. Muhimu
Tunatii sheria zote zinazotumika za kutunza taarifa na faragha. Ikiwa unahitaji kufahamu namna tunavyotunza au kutumia taarifa binafsi unayotupatia, basi unaweza kutuma maswali yako kwa [email protected]
 1. Taarifa zilizokusanywa
Wakati wa kufungua akaunti; unapotumia akaunti yako; na unapohitaji kutoa pesa kwenye akaunti yako, ("Taarifa binafsi") zitahitajika, ikiwemo: namba ya kitambulisho kilichotolewa na serikali, namba ya simu, jina la kwanza na la mwisho, tarehe ya kuzaliwa, taarifa za kadi ya benki, anwani ya nyumba au anwani nyingine, barua pepe au taarifa za mawasiliano.
Kwa kuongezea, tunaweza kukusanya taarifa kwa kurekodi simu zote, kufuatilia tovuti unazotembelea mtandaoni, taarifa ya shughuli unazofanya na kurasa ulizotembelea kwenye tovuti. Taarifa zote binafsi zilizokusanywa zinatumika kwa mujibu wa sheria za faragha, zinachukuliwa kwa kusudi maalum, kuhifadhiwa kwa usalama na hutumiwa kwa malengo ya masoko kwa kufuata sheria na kanuni. Tafadhali kumbuka mawasiliano yote na simu yanaweza kurekodiwa kwa madhumuni ya mafunzo.
 1. Kutoa Taarifa
Tutatoa idhini kwa taasisi ya kifedha ambayo ulitumia wakati wa kufungua akaunti, kutoa taarifa zako ikiwa zitaombwa na Gaming Board kuhusiana na michezo yako ya kubahatisha. Tutatoa taarifa zako binafsi tutakapoamriwa kufanya hivyo na mamlaka yoyote inayosimamia au chini ya kifungu chochote cha kisheria kilicho katika sheria inayosimamia. Pia tutatoa taarifa kama inavyotakiwa kutekeleza Vigezo na Masharti yetu.
Kwa madhumuni ya kudhibiti utapeli, unakubali kwamba tunayo haki ya kutoa taarifa zako binafsi kwa washirika wengine, pamoja na watoa huduma wa AVS na washirika wengine, ikiwa zitahitajika. Kwa kuongezea, tuna haki ya kutoa taarifa binafsi kwa wahusika ikiwa tuna sababu kuhisi ukiukwaji wa kanuni kwenye akaunti.
 1. Customer Relationship Management (CRM) na Taarifa za Masoko
Tuna haki ya kutumia taarifa zako binafsi kwa CRM/ kwa lengo la masoko. Kwa kufungua akaunti unakubali moja kwa moja kupokea taarifa kuhusu ofa zetu. Unaweza kuchagua kujitoa wakati wowote kwa kuwasiliana nasi kwa [email protected]
Tovuti yetu mara kwa mara ina linki kutoka kwenye tovuti za mitandao washirika, wachapishaji matangazo. Tafadhali kumbuka kuwa tovuti hizi zina sera za faragha na hatuwajibiki kwa sera zao. Tafadhali fuatilia sera hizi kwa uangalifu kabla ya kuwasilisha taarifa binasfi, kwani hatutawajibika kwa sera za tovuti washirika.
 1. Marekebisho ya Taarifa ya Akaunti isiyo sahihi
Una haki ya kuomba kuona taarifa zako binafsi na/au ya kurekebisha na/au kufuta zilizokosewa na/au taarifa zisizo sahihi ilimradi kanuni za michezo ya kubahatisha haziitaji sisi kuhifadhi taarifa binafsi kukuhusu.
Kutumia haki yako, unahitajika kuwasilisha ombi pamoja na uthibitisho wa utambulisho kwa [email protected]
 1. Cookies
Cookies ni mafaili yenye jumbe za taarifa chache ambazo hupakuliwa kwenye kifaa chako wakati unatembelea tovuti. Kwa ujumla hutumiwa na wavuti nyingi kuboresha uzoefu wako mtandaoni na kuhakikisha kuwa yaliyomo hupatikana na kutumika kwa ufanisi zaidi.
Cookies zinafanya kazi tofauti. Kwa mfano, cookies zingine ni cookies za muda, ambazo hupakuliwa kwa kifaa chako kwa muda kwa kipindi ambacho unatembelea wavuti fulani. Cookies hizi zinaweza kuruhusu kutembelea kurasa tofauti kwa ufanisi na kuiwezesha tovuti kukumbuka machaguo yako. Cookies nyingine ni persistent cookies, zinaweza kutumika kusaidia tovuti kukukumbuka kama mgeni anayerejea au kuhakikisha matangazo ya mtandaoni unayopokea yanafaa zaidi kwa mahitaji yako.
Matumizi ya msingi ya cookies kwenye tovuti yetu, ni ama za kwetu au ni kwaajili ya washirika wetu; is to:
 • Inakuwezesha kuokoa muda na kuhakikisha upatikanaji wa tovuti baadae;
 • Kutambua namna watu wanavyotembelea kwenye tovuti yetu kuboresha huduma na ufanisi katika mawasiliano yetu;
 • Kukusanya na kusambaza taarifa za kifaa na kugundua na kuzuia vifaa vinavyohusika na utapeli na utakatishaji pesa;
 • Kutambua akaunti na kifaa na kugundua na kuzuia miamala ya kitapeli na matumizi mabaya ya akaunti zetu za wateja na Huduma zetu identify account and device irregularities and detect and prevent fraudulent transactions and abuse of our customer accounts and our Services.
Unakubaliana nasi kuwa, mara kwa mara, kuweka cookies kwenye kifaa chako huhifadhi taarifa (kama jina, neno la siri, taarifa nyingine binafsi, barua pepe, taarifa za kifaa chako cha mawasiliano kama aina na anuani ya IP) kutumia kikamilifu utendaji na Huduma kwenye tovuti yetu na kuruhusu browser yako kukutambulisha kama mtumiaji. Hii inakuwezesha kutokuingiza taarifa kila wakati unapotembelea tovuti. Cookies hizi haziwezi kutumika kuendesha programu au kuweka virusi kweye kompyuta yako na umepewa kipekee. Cookies hizi zinaweza kusomwa na web servers amabazo zimeweka cookies kwenye kifaa chako.
Wakati wowote unaweza kurekebisha mipangilio ya browser kuzuia cookies baadhi au zote kutoka kwetu. Japo ikiwa utazuia cookies kutoka kwetu baadhi ya huduma kwenye tovuti zinaweza zisifanye kazi kama ilivyopangwa. Mfano, unaweza kushindwa kabisa kutembelea tovuti yetu.
Kwa taarifa zaidi kuhusu cookies na namna ya kufuta kwenye browser zinaweza kupatikana kwa:  http://www.allaboutcookies.org.
 
 
 1. Mawasiliano na Kujitoa
Wakati wa kufungua akaunti kutumia huduma zetu, unakubali kuwa tuwasiliana na wewe kwa njia zote za mawasiliano (iwe kwa maandishi au mazungumzo, kwa njia ya barua pepe, simu au SMS) kwa kuzingatia mambo yanayohusu na akaunti yako.
Kujitoa katika njia zote za mawasiliano, tafadhali tumia ‘Unsubscribe’ linki inayopatiakana kwenye barua pepe za promosheni au wasiliana nasi [email protected]
 

 


 

Last updated: 08/10/2021

Top